ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 53 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 32. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju člana Radne skupine za civilnu zaštitu, vatrogastvo i prevenciju požara Hrvatske zajednice županija Članak 1. Josip Heger, zapovjednik Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za člana Radne skupine za civilnu zaštitu, vatrogastvo i prevenciju požara Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/13 URBROJ: 2103-09-22-02 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 33. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju člana Radne skupine za civilnu zaštitu, vatrogastvo i prevenciju požara Hrvatske zajednice županija Članak 1. Darko Marčinković, pomoćnik pročelnice Službe ureda župana Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za člana Radne skupine za civilnu zaštitu, vatrogastvo i prevenciju požara Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/13 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 34. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Radne skupine za promet Hrvatske zajednice županija Članak 1. Martina Posavac Ćurić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za promet Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/17 URBROJ: 2103-09-22-02 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 35. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Radne skupine za promet Hrvatske zajednice županija Članak 1. Arijana Andri, službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i prirode Bjelovarskobilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za promet Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/17 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=