ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 54 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 36. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju člana Radne skupine za zdravstvo Hrvatske zajednice županija Članak 1. Vladimir Božić, pomoćnik pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade Bjelovarskobilogorske županije imenuje se za člana Radne skupine za zdravstvo Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/8 URBROJ: 2103-09-22-02 U Bjelovaru, 18. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 37. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članice Radne skupine za zdravstvo Hrvatske zajednice županija Članak 1. Andrea Bengez, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade Bjelovarsko-bilogorske županije imenuje se za članicu Radne skupine za zdravstvo Hrvatske zajednice županija. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/8 URBROJ: 2103-09-22-01 U Bjelovaru, 20. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 38. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 22. veljače 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja 1 (jednog) magistra ekonomije – VSS u Službi za financijskoračunovodstvene poslove na sistematizirano upražnjeno radno mjesto Višeg stručnog savjetnika za ekonomske poslove i poslove javne nabave, UrBroj: 2103-74-220160/8, sa sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, održane 11. veljače 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/3 URBROJ: 2103-09-22-2 Bjelovar, 17. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 39. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 24. veljače 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja u Zavodu za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine – 1 (jedan) izvršitelj, za mjesto rada Ispostava Daruvar, na upražnjeno radno mjesto, temeljem odlaska radnika Valentina Bahnik, dr. med. na rad kod drugog poslodavca, UrBroj: 2103-74-22-0160/6, sa sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, održane 11. veljače 2022. godine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=