ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 59 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 53. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 25. siječnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja medicinske sestre/tehničara na određeno, puno radno vrijeme, deset izvršitelja/ica u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja medicinske sestre/tehničara na određeno, puno radno vrijeme, deset izvršitelja/ica, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/1, Urbroj: 210372-03-22-12, dana 18. siječnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-9 Bjelovar, 25. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 54. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 25. siječnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja medicinske sestre/tehničara na neodređeno, puno radno vrijeme, šest (6) izvršitelja/ica u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja medicinske sestre/tehničara na neodređeno, puno radno vrijeme, šest (6) izvršitelja/ica u Općoj bolnici Bjelovar, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 02101/22-03/1, Urbroj: 2103-72-03-22-13, dana 18. siječnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-10 Bjelovar, 25. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 55. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 25. siječnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja liječnika sekundarca u OHBP-u – dva (2) izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja liječnika sekundarca u OHBP-u – dva (2) izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/1, Urbroj: 2103-72-03-22-15, dana 18. siječnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-11 Bjelovar, 25. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 56. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 25. siječnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijaliste opće kirurgije, dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=