ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 60 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja doktora medicine, specijaliste opće kirurgije, dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme u Općoj bolnici Bjelovar, donijetu na Upravnom vijeću Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/1, Urbroj: 2103-72-0322-14, dana 18. siječnja 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-12 Bjelovar, 25. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 57. Na temelju 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 01/13, 07/13, 01/18, 02/20, 05/20, 01/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar za podnošenje zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti, te podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže s HEP-om I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar za podnošenje zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti, te podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže s HEP-om II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-17 Bjelovar, 25. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 58. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Garešnica za utošak sredstava od doznačenih sredstava za Projekt energetske obnove I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Garešnica za utrošak sredstava od doznačenih sredstava za Projekt energetske obnove u iznosu od 103.992,00 kuna. II. Sredstva iz točke I. ovog Zaključka koristit će se za rekonstrukciju i saniranje podnih obloga u četiri učionice, postavljanje trakastih zavjesa u učionicama br. 1, 6, 11 i zbornici razredne nastave, izmjenu ulaznih vrata na učionicama br. 7, 8, 9, i 10. Te nabavku namještaja za PŠ Kapelica i jednu učionicu Matične škole. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-14 Bjelovar, 25. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 59. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Đulovac za produžetak roka građenja izvođaču za energetsku obnovu škole I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Đulovac za produžetak roka građenja izvođaču za energetsku obnovu škole. II. Suglasnost se daje izvođaču Promet građenje d.o.o Požega do 31.03.2022. godine, a sve ostalo što uključuje primopredaju radova i okončani obračun do najkasnije 15.04.2022. godine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=