ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-33 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 9. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20), članka 15. Statuta Opće bolnice Bjelovar i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici, održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, za sklapanje pojedinačnog Ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: održavanje Siemens uređaja Članak 1. Daje se suglasnost na Prethodnu suglasnost v.d. ravnatelja Opće bolnice Bjelovar, Saneli Grbaš Bratković, dr. med. za sklapanje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi robe vrijednosti od 1.190.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 1.487.500,00 kn s PDV-om za predmet nabave: održavanje Siemens uređaja, donijetu na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 01. 03. 2022. godine. Članak 2. Otvorenim postupkom nabave utvrđeno je da je najpovoljnija ponuda ponuditelja Siemens Healthcare d.o.o., a ugovor se sklapa na godinu dana. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103/1-01-22-30 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 10. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20), članaka 53. i 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/96, 29/97, 47/99,35/08,127/19), članaka 28. i 51. Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici, održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donosi ODLUKU o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, donijetu na 15. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 28. veljače 2022. godine. Članak 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donijeta je radi usklade postojećih djelatnosti s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti te dopune djelatnosti s: medicinom rada i sporta, djelatnosti logopeda i djelatnosti medicinske rehabilitacije žena. Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/2 URBROJ: 2103/1-01-22-8 Bjelovar, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 11. Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", 100/18, 125/19, 147/20), članaka 8. i 17. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarskobilogorske županije i članka 17. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici, održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donosi

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=