ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 61 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-18 Bjelovar, 25. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 60. Na temelju 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 01/13, 07/13, 01/18, 02/20, 05/20, 01/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar za zapošljavanje stručnog suradnika – psihologa I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog Bjelovar za zapošljavanje stručnog suradnika – psihologa. II. Sredstva za gore navedeni izdatak osigurati će se iz vlastitih sredstava sve do očitovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-2 Bjelovar, 04. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 61. Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 01/13, 07/13, 01/18, 02/20, 05/20, 01/21) Župan Bjelovarskobilogorske županije donosi ZAKLJUČAK Točka 1. Traži se od Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije da izradi Elaborat pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Veliki Grđevac. Točka 2. Međusobna prava i obaveze u vezi izrade Elaborat pročišćenog teksta odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Veliki Grđevac, Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije i Općina Veliki Grđevac utvrdit će psoebnim Ugovorom. Točka 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 023-01/21-01/81 URBROJ: 2103-09-22-01 Bjelovar, 03. siječnja 2022. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 62. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje na nacrt Ugovora o davanju u zakup dijela prostora škole za postavljanje samoposlužnih aparata I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje na nacrt Ugovora o davanju u zakup dijela prostora škole za postavljanje samoposlužnih aparata. II. Ugovor o zakupu dijela prostora škole za postavljanje samoposlužnih aparata škola će sklopiti sa tvrtkom Franck Snogoo d.o.o. iz Zagreba, Vodovodna 20. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-9 Bjelovar, 17. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=