ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 63 Broj 1 ÆUPANIJSKI GLASNIK 66. Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09,01/13, 7/13, 1/1/8, 2/20, 5/20 i 1/21) i Odluke Školskog odbora Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar iz Daruvara od 14. prosinca 2021. godine župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Glazbene škole Brune Bjelinskog Daruvar koji je utvrdio Školski odbor na sjednici školskog odbora održanoj 14. prosinca 2021. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-03/21-02/98 URBROJ: 2103-09-21-3 Bjelovar, 04. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 67. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica za dodatne radove za energetsku obnovu PŠ Lasovac I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Velika Pisanica za dodatne radove za energetsku obnovu PŠ Lasovac. II. Dodatni radovi odnose se na oblaganje zidova gips kartonskim pločama, spuštanje i izolaciju stropa, te soboslikarske radove, kao i elektrotehničke radove (instalacija struje). Iznos dodatnih radova iznosi 136.717,00 po ponudi građevinskog obrta Lagundžić iz Grubišnog Polja. III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-2 Bjelovar, 04. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 68. Na temelju članka 10. Statuta Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije (Klasa: 012-01/08-01/01, Urbroj: 2103/1-08-1410 – pročišćeni tekst) i članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarskobilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Godišnji program rada Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije I. Ovim Zaključkom daje se suglasnost na Godišnji program rada Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarskobilogorske županije za 2022. godinu, koji je donijet na 2. sjednici Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Bjelovarkso-bilogorske županije održanoj 23. prosinca 2021. godine. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 350-01/22-01/2 URBROJ: 2103-09-22-01 Bjelovar, 17. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 69. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=