ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 64 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar na ugovor o najmu školsko-sportske dvorane sa Sportskom zajednicom Grada Bjelovara I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Turističko-ugostiteljsko i prehrambenoj školi Bjelovar na ugovor o najmu školsko-sportske dvorane sa Sportskom zajednicom grada Bjelovara. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-13 Bjelovar, 20. siječnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=