ŽUPANIJSKI GLASNIK 1 - 2022

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 1 Grubišno Polje sklopi ugovor o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Ivana Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje, Hrvatskih branitelja 20, 43290 Grubišno Polje, MBS: 03082148, OIB: 93951642889, s Bjelovarsko-bilogorske županije na Grad Grubišno Polje. Članak 3. Ova Odluka i ugovor iz članka 2. ove Odluke dostavit će se ministarstvu nadležnom za odgoj i osnovno obrazovanje. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 600-03/22-01/5 URBROJ: 2103/1-01-22-3 U Bjelovaru, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 14. Temeljem članka 96. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), a povodom Odluke Gradskog vijeća Grada Garešnice o pokretanju postupka za prijenos osnivačkih prava nad Osnovnom školom Garešnica i Osnovnom školom Trnovitički Popovac (KLASA: 602-01/22-01/01, URBROJ: 2103-4-01-22-1 od 09. ožujka 2022. godine), Županijska skupština Bjelovarskobilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Trnovitički Popovac Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija ugovorom će prenijeti svoja osnivačka prava nad Osnovnom školom Trnovitički Popovac, Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica, MBS: 03035620, OIB: 18432995340, na Grad Garešnicu, Vladimira Nazora 20A, 43280 Garešnica, OIB: 58382750026. Članak 2. Radi provedbe članka 1. ove Odluke, ovlašćuje se župan Bjelovarsko-bilogorske županije da s Gradom Garešnica sklopi ugovor o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Trnovitički Popovac, Trnovitički Popovac 80, 43280 Garešnica, MBS: 03035620, OIB: 18432995340, s Bjelovarsko-bilogorske županije na Grad Garešnicu. Članak 3. Ova Odluka i ugovor iz članka 2. ove Odluke dostavit će se ministarstvu nadležnom za odgoj i osnovno obrazovanje. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 600-03/22-01/4 URBROJ: 2103/1-01-22-3 U Bjelovaru, 11. ožujka 2022. POTPREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Ivan Beljan, ing. stroj., v. r. 15. Temeljem članka 96. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), a povodom Odluke Gradskog vijeća Grada Garešnice o pokretanju postupka za prijenos osnivačkih prava nad Osnovnom školom Garešnica i Osnovnom školom Trnovitički Popovac (KLASA: 602-01/22-01/01, URBROJ: 2103-4-01-22-1 od 09. ožujka 2022. godine), Županijska skupština Bjelovarskobilogorske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donijela je ODLUKU o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Garešnica Članak 1. Bjelovarsko-bilogorska županija ugovorom će prenijeti svoja osnivačka prava nad Osnovnom školom Garešnica, Kolodvorska 4, 43280 Garešnica, MBS: 03035590, OIB: 12607349696, na Grad Garešnicu, Vladimira Nazora 20A, 43280 Garešnica, OIB: 58382750026.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=