ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Stranica 11 Broj 3 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-42 Bjelovar, 17. ožujka 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 88. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 01. travnja 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Plan specijalizacija Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku UrBroj: 2103-74-22-0478/2, sa 4. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, održane 28. 03. 2022. godine, kojom je donijet Plan specijalizacija Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu. Navedenim Planom utvrđena je potreba za specijalizacijom iz: - hitne medicine – 2 (dvije) specijalizacije. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/3 URBROJ: 2103-09-22-8 Bjelovar, 01. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 89. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Gimnaziji Bjelovar za osnivanje razrednog odjela sportske gimnazije I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Gimnaziji Bjelovar za osnivanje razrednog odjela sportske gimnazije od školske godine 2022./2023. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-21 Bjelovar, 03. veljače 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 90. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Velika Pisanica za dodatne radove na školsko-sportskoj dvorani Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Velika Pisanica za dodatne radove na školsko-sportskoj dvorani. Članak 2. Dodatni radovi odnose se na na dobavu i ugradnju parne brane, toplinske izolacije, razdjelnog/zaštitnog geotekstila, nove hidroizolacijske membrane, nove vertikalne hidroizolacije holkera nadozida, galvaniziranog lima te izradu i montažu aluminisjkih klupčica u iznosu od 131.039,12 kuna (bez PDV-a) ili 163.798,90 kuna s PDV-om. Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000110 Dovršetak izgradnje školsko-sportske dvorane Velika Pisanica, pozicija PR00616, konto 421.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=