ŽUPANIJSKI GLASNIK 3 - 2022

Stranica 9 Broj 3 ÆUPANIJSKI GLASNIK 82. Na temelju članaka 11. i 36. stavka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18, 125/19, 147/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 01. travnja 2022. godine, donosi ODLUKU o financiranju intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda (STEMI) Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja zdravstvenog nadstandarda, intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokrada (STEMI), a ovisno o potrebi premještanja pacijenata iz Opće bolnice Bjelovar u KBC Zagreb. Članak 2. Temeljem Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine ("Županijski glasnik", broj 3/19), te Sporazuma o suradnji između Bjelovarsko-bilogorske županije i Opće bolnice Bjelovar, Bolnica u okviru svoje redovne djelatnosti organizira zbrinjavanje akutnog infarkta miokarda (STEMI). U intervencijskom zbrinjavanju infarkta miokarda (STEMI) sudjeluju: liječnik, medicinska sestra/tehničar i vozač. Članak 3. Bjelovarsko-bilogorska županija financirati će zbrinjavanje infarkta miokarda (STEMI) po intervenciji u KBC Zagreb, u sljedećim iznosima: - liječnicima u iznosu od 400,00 kn neto, - medicinskim sestrama / tehničarima u iznosu od 200,00 kn neto, - vozačima u iznosu od 200,00 kn neto. Pripadajući iznos poreza i doprinosa, koji se obračunava na isplaćene troškove, Bjelovarsko-bilogorska županija obvezna je uplatiti neposredno za korist državnog proračuna. Članak 4. Naknade će se isplaćivati prema dostavljenim izvješćima Opće bolnice Bjelovar o intervencijama zbrinjavanja infarkta miokarda (STEMI), do 5. u mjesecu za prethodni mjesec. Izvješće treba sadržavati sljedeće podatke: - imena članova tima koji su sudjelovali u intervenciji, - datum i vrijeme intervencije, - ime osobe koja je prevezena u KBC Zagreb. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do 31. prosinca 2022. godine te će se objaviti u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/5 URBROJ: 2103-09-22-2 Bjelovar, 01. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 83. Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarskobilogorske županije donio je RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" Članak 1. Siniša Kovačić razrješava se dužnosti člana Upravnog vijeća Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije" kao predstavnik osnivača, na osobni zahtjev. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 080-01/21-01/24 URBROJ: 2103-09-22-07 U Bjelovaru, 20. travnja 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 84. Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarskobilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove "Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije"

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=