ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 11 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje prethodnu suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/20, Ur.broj: 210372-03-22-07, od 02. studenoga 2022. godine, kojom se usvajaju VII. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu Opće bolnice Bjelovar. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-163 Bjelovar, 09. studenoga 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 192. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 17. listopada 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu Opće bolnice Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar, Klasa: 021-01/22-03/19, Ur.broj: 2103-72-03-22-05, od 14. listopada 2022. godine, kojom se donosi Financijski plan za 2023. i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-158 Bjelovar, 17. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 193. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. listopada 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o pokretanju zapošljavanja, donijetu na 27. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 31. kolovoza 2022. godine, kako slijedi: - prvostupnik fizioterapije – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/2 URBROJ: 2103-09-22-34 Bjelovar, 12. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 194. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. listopada 2022. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju zapošljavanja u Daruvarskim toplicama Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o pokretanju zapošljavanja, donijetu na 25. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 29. srpnja 2022. godine, kako slijedi: - rukovatelj motorno tehničkim strojevima – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/22-01/2 URBROJ: 2103-09-22-33 Bjelovar, 12. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=