ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 195. Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 24. stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 69/22), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik, broj 22/09, 01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21 ) i Odluke Školskog odbora Srednje škole Čazma od 15. studenoga 2022. godine, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Čazma Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Čazma, koji je utvrdio Školski odbor na sjednici održanoj dana 15. studenoga 2022. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-02/13 URBROJ: 2103-09-22-4 Bjelovar, 22. studeni 2022. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 196. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Srednjoj školi August Šenoa Garešnica za poktetanje postupka ishođenja rješenja pa početak izvođenja gimnazijskog programa obrazovanja – Jezična gimnazija u školskoj godini 2023./2024. I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Srednjoj školi August Šenoa Garešnica za pokretanje postupka ishođenja rješenja pa početak izvođenja gimnazijskog programa obrazovanja – Jezična gimnazija u školskoj godini 2023./2024. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-99 Bjelovar, 27. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 197. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za uvođenje novog obrazovnog programa – Veterinarski tehničar I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Srednjoj školi Bartola Kašića Grubišno Polje za uvođenje novog obrazovnog programa – Veterinarski tehničar. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 602-02/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-103 Bjelovar, 27. listopada 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 198. Na temelju članka 98. Stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09,01/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 I 1/21) i Odluke Školskog odbora Tehničke škole Daruvar iz Daruvara od 6. listopada 2022. godine župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole Daruvar

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=