ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 22 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4] IzvorID Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 1 Opći prihodi i primici 2.510.769,47 6.705.790,58 2.857.637,94 113,82% 42,61% 10 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 31.049,97 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.510.769,47 6.705.790,58 2.826.587,97 112,58% 42,15% 3 Vlastiti prihodi 250,00 0,00 0,00 0,00% 31 Vlastiti prihodi 250,00 0,00 0,00 0,00% 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.697.134,75 2.798.000,00 1.635.315,40 96,36% 58,45% 41 KOMUNALNA DJELATNOST 342.581,39 2.540.000,00 1.554.115,40 453,65% 61,19% 42 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.354.553,36 258.000,00 81.200,00 5,99% 31,47% 5 Pomoći 1.372.559,99 4.210.800,00 1.863.539,44 135,77% 44,26% 52 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 1.372.559,99 4.210.800,00 1.863.539,44 135,77% 44,26% 6 Donacije 18.612,00 50.000,00 15.522,15 83,40% 31,04% 61 NAMJENSKE DONACIJE 18.612,00 50.000,00 15.522,15 83,40% 31,04% 7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00 293.000,00 0,00 0,00% 71 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 0,00 293.000,00 0,00 0,00% UKUPNO 5.599.326,21 14.057.590,58 6.372.014,93 113,80% 45,33% OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5] IzvorID Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 1 Opći prihodi i primici 2.389.311,61 5.465.180,00 1.763.695,45 73,82% 32,27% 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.389.311,61 5.465.180,00 1.763.695,45 73,82% 32,27% 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 755.419,01 2.798.000,00 1.070.055,19 141,65% 38,24% 41 KOMUNALNA DJELATNOST 194.833,91 2.540.000,00 988.855,19 507,54% 38,93% 42 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 560.585,10 258.000,00 81.200,00 14,48% 31,47% 5 Pomoći 3.346.970,37 4.210.800,00 1.136.788,05 33,96% 27,00% 52 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 3.346.970,37 4.210.800,00 1.136.788,05 33,96% 27,00% 6 Donacije 23.265,00 50.000,00 37.347,44 160,53% 74,69% 61 NAMJENSKE DONACIJE 23.265,00 50.000,00 37.347,44 160,53% 74,69% 7 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 15.000,00 293.000,00 0,00 0,00% 0,00% 71 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 15.000,00 293.000,00 0,00 0,00% 0,00% UKUPNO 6.529.965,99 12.816.980,00 4.007.886,13 61,38% 31,27%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=