ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 23 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6] Funk. Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 Opće javne usluge Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi Opće usluge Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane Obrana Civilna obrana Javni red i sigurnost Usluge protupožarne zaštite Ekonomski poslovi Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov Promet Komunikacije Ostale industrije Zaštita okoliša Gospodarenje otpadom Gospodarenje otpadnim vodama Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice Razvoj stanovanja Razvoj zajednice Opskrba vodom Ulična rasvjeta Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Zdravstvo Zdravstvo Rekreacija, kultura i religija Službe rekreacije i sporta Religijske i druge službe zajednice Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani Obrazovanje Predškolsko i osnovno obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje Socijalna zaštita Starost Obitelj i djeca Stanovanje Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 01 011 013 016 02 022 03 032 04 041 042 045 046 047 05 051 052 06 061 062 063 064 066 07 070 08 081 084 086 09 091 092 10 102 104 106 107 109 1.034.403,72 2.389.707,00 879.378,15 2.269.207,00 25.537,50 98.500,00 129.488,07 22.000,00 5.625,00 52.000,00 5.625,00 52.000,00 348.384,31 995.000,00 348.384,31 995.000,00 652.606,50 2.347.537,00 514,00 1.000,00 2.240,00 150.000,00 539.902,50 1.704.000,00 19.950,00 21.000,00 90.000,00 471.537,00 0,00 90.000,00 0,00 10.000,00 0,00 80.000,00 3.416.292,50 4.498.045,00 60.218,75 310.000,00 957.541,17 3.465.034,52 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 2.398.532,58 623.010,48 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 22.200,00 592.106,00 0,00 280.000,00 6.000,00 37.000,00 16.200,00 275.106,00 345.678,99 790.635,00 306.478,99 761.235,00 39.200,00 29.400,00 704.774,97 1.058.950,00 677.373,63 734.400,00 16.150,50 226.550,00 4.860,54 75.000,00 0,00 7.000,00 6.390,30 16.000,00 1.147.666,48 1.072.172,26 75.494,22 0,00 13.500,00 13.500,00 429.717,81 429.717,81 814.535,49 0,00 0,00 793.407,40 0,00 21.128,09 19.800,00 0,00 19.800,00 810.481,50 127.360,77 434.945,25 0,00 0,00 248.175,48 0,00 0,00 17.930,00 0,00 3.000,00 14.930,00 396.898,17 371.698,17 25.200,00 357.356,68 325.348,68 24.000,00 1.000,00 0,00 7.008,00 110,95% 121,92% 295,62% 0,00% 240,00% 240,00% 123,35% 123,35% 124,81% 0,00% 0,00% 146,95% 0,00% 23,48% 23,72% 211,50% 45,42% 10,35% 80,77% 50,00% 92,16% 114,82% 121,28% 64,29% 50,71% 48,03% 148,60% 20,57% 109,67% 48,03% 47,25% 76,64% 0,00% 25,96% 25,96% 43,19% 43,19% 34,70% 0,00% 0,00% 46,56% 0,00% 4,48% 22,00% 0,00% 24,75% 18,02% 41,08% 12,55% 0,00% 0,00% 39,83% 0,00% 0,00% 3,03% 0,00% 8,11% 5,43% 50,20% 48,83% 85,71% 33,75% 44,30% 10,59% 1,33% 0,00% 43,80% UKUPNO: 6.529.965,99 12.816.980,00 4.007.886,13 61,38% 31,27%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=