ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 24 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7] Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 -174.422,65 -174.422,72 100,00% 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 -174.422,65 -174.422,72 100,00% 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0,00 -174.422,65 -174.422,72 100,00% 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 0,00 -174.422,72 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 0,00 0,00 0,00% 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 300.000,00 0,00 0,00 0,00% 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 300.000,00 0,00 0,00 0,00% 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 300.000,00 0,00 0,00% UKUPNO 300.000,00 -174.422,65 -174.422,72 -58,14% 100,00% OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8] Račun/ Opis Ostvarenje Ostvarenje Indeks Pozicija 1- 6/2021 1- 6/2022 4/3 1 2 3 4 5 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 -174.422,72 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 -174.422,72 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0,00 -174.422,72 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 0,00 -174.422,72 54711 837 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih POVRAT POREZA I PRIREZA 0,00 -174.422,72 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 0,00 0,00% 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 300.000,00 0,00 0,00% 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 300.000,00 0,00 0,00% 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 300.000,00 0,00 0,00% 81211 -127 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni PRIHOD OD POZAJMICE 300.000,00 0,00 0,00% UKUPNO 300.000,00 -174.422,72 -58,14% OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B] IzvorID Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/4 1 2 3 4 5 6 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 174.422,65 174.422,72 UKUPNO 0,00 174.422,65 174.422,72

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=