ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 31 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Akt. A100100 Tekuće i investicijsko i uređenje (bivša) škola Pakrani Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Akt. A100107 Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 585.000,00 421.510,48 218.075,48 37,28% 51,74% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 374.206,68 210.717,16 162.678,82 43,47% 77,20% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 374.206,68 210.717,16 162.678,82 43,47% 77,20% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 374.206,68 210.717,16 162.678,82 43,47% 77,20% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 162.678,82 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 110.793,32 110.793,32 55.396,66 50,00% 50,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 110.793,32 110.793,32 55.396,66 50,00% 50,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 110.793,32 110.793,32 55.396,66 50,00% 50,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 55.396,66 Akt. K100014 Dodatna ulaganja na objektima Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Akt. K100080 Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=