ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 32 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Akt. K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 459.075,00 562.500,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 309.075,00 412.500,00 0,00 0,00% 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 309.075,00 412.500,00 0,00 0,00% 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 309.075,00 412.500,00 0,00 0,00% 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Akt. K100154 Izgradnja civilne streljane Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00 4212 Poslovni objekti 0,00 Izvor: 414 ŠUMSKI DOPRINOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 421 Građevinski objekti 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4212 Poslovni objekti 0,00 Akt. K100155 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 4124 Ostala prava 0,00 Izvor: 414 ŠUMSKI DOPRINOS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4124 Ostala prava 0,00 Akt. K100160 Rekonstrukcija društvenog doma Miljanovac Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 20.000,00 50.500,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 0,00 30.500,00 0,00 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 30.500,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 30.500,00 0,00 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Akt. K100164 Adaptacija mrtvačnice u Siraču Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 0,00 474.500,00 5.875,00 1,24% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 185.293,32 5.875,00 3,17%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=