ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 34 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 Akt. A100019 Osnovnoškolsko obrazovanje Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.006,68 3.006,68 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 6,68 6,68 0,00 0,00% 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 6,68 6,68 0,00 0,00% 0,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00 4124 Ostala prava 0,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 793,32 793,32 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 793,32 793,32 0,00 0,00% 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 793,32 793,32 0,00 0,00% 0,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 Akt. A100020 Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 29.400,00 29.400,00 25.200,00 85,71% 85,71% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 29.400,00 29.400,00 25.200,00 85,71% 85,71% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 29.400,00 29.400,00 25.200,00 85,71% 85,71% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 29.400,00 29.400,00 25.200,00 85,71% 85,71% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 25.200,00 Akt. A100156 Sufinanciranje školskog pribora Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 26.550,00 26.550,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 26.550,00 26.550,00 0,00 0,00% 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 26.550,00 26.550,00 0,00 0,00% 0,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 26.550,00 26.550,00 0,00 0,00% 0,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 Program 1008 Socijalna skrb 441.000,00 471.000,00 75.180,50 17,05% 15,96% Akt. A100021 Novčana pomoć Funkcija: 1060 Stanovanje 28.000,00 28.000,00 1.000,00 3,57% 3,57% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 28.000,00 28.000,00 1.000,00 3,57% 3,57% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 28.000,00 28.000,00 1.000,00 3,57% 3,57% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.000,00 28.000,00 1.000,00 3,57% 3,57% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.000,00 Akt. A100022 Naknada za troškove stanovanja Funkcija: 1060 Stanovanje 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 Akt. A100023 Pomoć za novorođenče Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 50.000,00 50.000,00 24.000,00 48,00% 48,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 24.000,00 48,00% 48,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=