ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 35 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 50.000,00 24.000,00 48,00% 48,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 50.000,00 24.000,00 48,00% 48,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 24.000,00 Akt. A100024 Humanitarna djelatnost Crvenog križa Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00% 38 Ostali rashodi 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00% 381 Tekuće donacije 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Akt. A100066 Financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima OŠ Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje 90.000,00 90.000,00 42.872,50 47,64% 47,64% Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 90.000,00 90.000,00 42.872,50 47,64% 47,64% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 90.000,00 90.000,00 42.872,50 47,64% 47,64% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 90.000,00 90.000,00 42.872,50 47,64% 47,64% 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 42.872,50 Akt. A100083 Podmirenje troškova socijalno ugroženih osoba i ostale naknade Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 16.000,00 16.000,00 7.008,00 43,80% 43,80% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.000,00 16.000,00 7.008,00 43,80% 43,80% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 16.000,00 16.000,00 7.008,00 43,80% 43,80% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 16.000,00 16.000,00 7.008,00 43,80% 43,80% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.008,00 Akt. A100145 Novčane pomoći umirovljenicima Funkcija: 1020 Starost 50.000,00 50.000,00 300,00 0,60% 0,60% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 300,00 0,60% 0,60% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 50.000,00 300,00 0,60% 0,60% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 50.000,00 300,00 0,60% 0,60% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 300,00 Akt. A100146 Potpora mladim obiteljima Funkcija: 1040 Obitelj i djeca 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 Akt. A100159 Pomoć za ogrjev Funkcija: 1060 Stanovanje 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 529 POMOĆI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 0,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 Akt. A100166 Sufinanciranje pogreba preminulih branitelja

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=