ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 37 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 0,00% 3293 Reprezentacija 0,00 Izvor: 527 POMOĆI EU (DRŽAVA) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3293 Reprezentacija 0,00 Akt. A100031 Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00% 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 0,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3239 Ostale usluge 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00% 0,00% 3293 Reprezentacija 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 Akt. A100082 Dani kulture nacionalnih manjina Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 10.000,00 13.537,00 12.284,97 122,85% 90,75% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 13.537,00 12.284,97 122,85% 90,75% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 13.537,00 12.284,97 122,85% 90,75% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 13.537,00 12.284,97 122,85% 90,75% 3293 Reprezentacija 12.284,97 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 Akt. K100028 Spomenik kulture "Stari grad" Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 100.000,00 22.106,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 2.606,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 2.606,00 0,00 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 2.606,00 0,00 0,00% 0,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 50.000,00 19.500,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 46.000,00 15.500,00 0,00 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge 46.000,00 15.500,00 0,00 0,00% 0,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 0,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00% 0,00% Akt. A100032 Financiranje programa i projekata u sportu Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 0,00 0,00 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Izvor: 527 POMOĆI EU (DRŽAVA) 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00% 0,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=