ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Članak 2. Obrazac iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke. Članak 6. Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 611-01/22-01/6 URBROJ: 2103-09-22-2 Bjelovar, 11. studenog 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr OBRAZAC IZVJE'(A O REALIZACIJI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA PRETHODNU GODINU OP"I PODATCI PODACI O AKTIVNOSTI Klasa I urbroj ugovora (prepisati iz ugovora) Naziv prijavitelja Naziv odobrene jednokratne aktivnosti: Osoba ovla%tena za zastupanje (u udruzi/prijavitelj): Voditelj/voditeljica jednokratne aktivnosti (u udruzi/prijavitelj): Mjesto provedbe jednokratne aktivnosti (grad i !upanija): Odobreni iznos financijskih sredstava: ____________kn Utro%ena sredstva do datuma zavr%etka izvje%tajnog razdoblja: ____________kn KONTAKTNI PODACI KORISNIKA AKTIVNOSTI Adresa: Telefon: Faks: Odgovorna osoba za kontakt: Telefon i mobitel osobe odgovorne za kontakt: E –mail adresa osobe odgovorne za kontakt: Internetska stranica:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=