ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 5 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 1. Postignu&a i rezultati aktivnosti postignuti u izvje%tajnom razdoblju 1.1. Opi%ite u kojoj su mjeri ciljevi aktivnosti ostvareni (sukladno prijedlogu aktivnosti za koju su odobrena financijska sredstva). 1.2. U tablici navedite aktivnosti (kako su navedene u prijedlogu aktivnosti), nositelje aktivnosti, opis, razdoblje u kojima su provedene te koji su rezultati i indikatori aktivnosti: Naziv aktivnosti Nositelj aktivnosti Opis provedene aktivnosti Razdoblje Ostvareni rezultati i pokazatelji (indikatori) 1.3. Korisnici obuhva#eni aktivnosti (spol, dob, mjesto odakle su korisnici, njihove potrebe i druge eventualne posebnosti) i broj korisnika obuhva#enih aktivnosti. 1.4. Na koji su na"in korisnici sudjelovali u aktivnosti? 1.5. Utjecaj aktivnosti na korisnike? 1.6. Ako je bilo odstupanja u odnosu na prijedlog aktivnosti, navedite koji su bili razlozi, je li i na koji na"in ugovaratelj upoznat s promjenama te na koji su na"in promjene utjecale na rezultate i ciljeve jednokratne aktivnosti. 1.7. Jeste li u izvje%tajnom razdoblju nai%li na neke zna"ajne prepreke u provedbi aktivnosti? Ako da,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=