ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 40 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 Akt. A100137 Potpora gospodarstvu Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 Program 1014 Potpora poljoprivredi 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% Akt. A100042 Poticanje poljoprivrede Funkcija: 0421 Poljoprivreda 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 Program 1019 Zaštita okoliša 40.000,00 40.000,00 11.598,01 29,00% 29,00% Akt. A100058 Redovne aktivnosti Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 30.000,00 30.000,00 11.598,01 38,66% 38,66% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 11.598,01 38,66% 38,66% 32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 11.598,01 38,66% 38,66% 323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 11.598,01 38,66% 38,66% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 11.598,01 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 Akt. K100067 Nabava opreme za zaštitu okoliša Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 Program 1020 Poduzetnička zona Lanara 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 0,00% Akt. K100084 Otkup zemljišta Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 710 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4111 Zemljište 0,00 Akt. K100090 Izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 710 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 Program 1021 Program Zaželi - učim, radim, pomažem 649.100,00 654.400,00 325.048,68 50,08% 49,67%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=