ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 42 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 Akt. A100136 Sufinanciranje ustanove KOMUS Sirač Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00% 38 Ostali rashodi 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00% 382 Kapitalne donacije 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 Izvor: 710 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE U VL. JLS 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00% 0,00% 38 Ostali rashodi 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00% 0,00% 382 Kapitalne donacije 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 GLAVA 00202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.825.625,00 1.887.125,00 534.795,84 29,29% 28,34% Izv. 1 4 5 Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture 1.814.625,00 1.876.125,00 534.795,84 29,47% 28,51% Akt. A100120 Sanacija nogostupa u Kipu Funkcija: 0451 Cestovni promet 620.000,00 620.000,00 400.209,02 64,55% 64,55% Izvor: 414 ŠUMSKI DOPRINOS 420.000,00 420.000,00 400.209,02 95,29% 95,29% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 420.000,00 420.000,00 400.209,02 95,29% 95,29% 421 Građevinski objekti 420.000,00 420.000,00 400.209,02 95,29% 95,29% 4214 Ostali građevinski objekti 400.209,02 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 421 Građevinski objekti 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 Akt. A100163 Stajalište za autobuse Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 204.625,00 205.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.925,00 41.300,00 0,00 0,00% 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.925,00 41.300,00 0,00 0,00% 0,00% 421 Građevinski objekti 40.925,00 41.300,00 0,00 0,00% 0,00% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 163.700,00 163.700,00 0,00 0,00% 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 163.700,00 163.700,00 0,00 0,00% 0,00% 421 Građevinski objekti 163.700,00 163.700,00 0,00 0,00% 0,00% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 Akt. K100052 Izgradnja plinovoda Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 386 Kapitalne pomoći 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 Akt. K100053 Izgradnja kanalizacije

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=