ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 43 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 80.000,00 80.000,00 19.800,00 24,75% 24,75% Izvor: 414 ŠUMSKI DOPRINOS 80.000,00 80.000,00 19.800,00 24,75% 24,75% 38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 19.800,00 24,75% 24,75% 386 Kapitalne pomoći 80.000,00 80.000,00 19.800,00 24,75% 24,75% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 19.800,00 Akt. K100054 Izgradnja vodovoda Funkcija: 0630 Opskrba vodom 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 386 Kapitalne pomoći 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 Akt. K100055 Izgradnja javne rasvjete Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 414 ŠUMSKI DOPRINOS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 421 Građevinski objekti 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 Akt. K100057 Opremanje groblja Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Akt. K100077 Ulaganja na tuđu imovinu Funkcija: 0451 Cestovni promet 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 Akt. K100106 Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani - Bijela - Borki Funkcija: 0451 Cestovni promet 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 Akt. K100114 Ulica Kralja Zvonimira Funkcija: 0451 Cestovni promet 75.000,00 87.000,00 86.856,25 115,81% 99,83% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 75.000,00 87.000,00 86.856,25 115,81% 99,83% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 87.000,00 86.856,25 115,81% 99,83% 421 Građevinski objekti 75.000,00 87.000,00 86.856,25 115,81% 99,83% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 86.856,25 Akt. K100126 Odvojak u Kipu (prema Tutiću)

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=