ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 44 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 Funkcija: 0451 Cestovni promet 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 414 ŠUMSKI DOPRINOS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 0,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 0,00% 412 Nematerijalna imovina 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4124 Ostala prava 0,00 Akt. K100147 Groblje Miljanovac Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 421 Građevinski objekti 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 Akt. K100148 Groblje Šibovac Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 414 ŠUMSKI DOPRINOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 421 Građevinski objekti 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 Akt. K100149 Groblje Kip Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 421 Građevinski objekti 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 Akt. K100153 Rekonstrukcija i sanacija ceste Sirač - Bijela Funkcija: 0451 Cestovni promet 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 411 KOMUNALNI DOPRINOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00 Akt. K100162 Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 500.000,00 549.125,00 27.930,57 5,59% 5,09% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00 209.125,00 27.930,57 16,43% 13,36% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 170.000,00 209.125,00 27.930,57 16,43% 13,36% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 170.000,00 209.125,00 27.930,57 16,43% 13,36% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 27.930,57 Izvor: 528 POMOĆI DRŽAVNOG PRORČUNA 330.000,00 340.000,00 0,00 0,00% 0,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 330.000,00 340.000,00 0,00 0,00% 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 330.000,00 340.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Program 1035 Legalizacija komunalne infrastrukture 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00% 0,00% Akt. A100142 Legalizacija komunalne infrastrukture Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 520 POMOĆI KOMPENZACIJSKE MJERE 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3234 Komunalne usluge 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=