ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 45 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 GLAVA 00203 KOMUNALNE DJELATNOSTI 2.082.000,00 2.115.689,52 751.492,07 36,09% 35,52% Izv. 1 4 5 6 Program 1026 Održavanje nerazvrstanih cesta 752.000,00 752.000,00 299.951,19 39,89% 39,89% Akt. A100128 Održavanje nerazvrstanih cesta Funkcija: 0451 Cestovni promet 700.000,00 700.000,00 262.603,75 37,51% 37,51% Izvor: 414 ŠUMSKI DOPRINOS 700.000,00 700.000,00 262.603,75 37,51% 37,51% 32 Materijalni rashodi 700.000,00 700.000,00 262.603,75 37,51% 37,51% 323 Rashodi za usluge 700.000,00 700.000,00 262.603,75 37,51% 37,51% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 262.603,75 Akt. A100140 Zimska služba Funkcija: 0451 Cestovni promet 50.000,00 50.000,00 37.347,44 74,69% 74,69% Izvor: 610 NAMJENSKE DONACIJE 50.000,00 50.000,00 37.347,44 74,69% 74,69% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 37.347,44 74,69% 74,69% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 37.347,44 74,69% 74,69% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 37.347,44 Akt. A100144 Horizontalna i vertikalna signalizacija Funkcija: 0451 Cestovni promet 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3234 Komunalne usluge 0,00 Program 1027 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 11.000,00 11.000,00 2.400,00 21,82% 21,82% Akt. A100129 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 11.000,00 11.000,00 2.400,00 21,82% 21,82% Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 11.000,00 11.000,00 2.400,00 21,82% 21,82% 32 Materijalni rashodi 11.000,00 11.000,00 2.400,00 21,82% 21,82% 323 Rashodi za usluge 11.000,00 11.000,00 2.400,00 21,82% 21,82% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.400,00 Program 1028 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 50.000,00 50.000,00 16.201,25 32,40% 32,40% Akt. A100130 Održavanje kanala odvodnje oborinskih voda Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 50.000,00 50.000,00 16.201,25 32,40% 32,40% Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 50.000,00 50.000,00 16.201,25 32,40% 32,40% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 16.201,25 32,40% 32,40% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 16.201,25 32,40% 32,40% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.201,25 Program 1029 Održavanje javnih zelenih površina 293.000,00 293.000,00 165.685,50 56,55% 56,55% Akt. A100131 Održavanje javnih zelenih površina Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 293.000,00 293.000,00 165.685,50 56,55% 56,55% Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 290.000,00 290.000,00 165.685,50 57,13% 57,13% 32 Materijalni rashodi 290.000,00 290.000,00 165.685,50 57,13% 57,13% 323 Rashodi za usluge 290.000,00 290.000,00 165.685,50 57,13% 57,13% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 165.685,50 Izvor: 414 ŠUMSKI DOPRINOS 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=