ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 46 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Ostvarenje Indeks Indeks Pozicija 1- 6/202 1-6/ 2022 1- 6/2022 5/3 5/4 1 2 3 4 5 6 7 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 Program 1030 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 570.000,00 570.000,00 132.659,52 23,27% 23,27% Akt. A100132 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja 570.000,00 570.000,00 132.659,52 23,27% 23,27% Izvor: 110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 48.000,00 48.000,00 42.417,50 88,37% 88,37% 32 Materijalni rashodi 48.000,00 48.000,00 42.417,50 88,37% 88,37% 323 Rashodi za usluge 48.000,00 48.000,00 42.417,50 88,37% 88,37% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3239 Ostale usluge 42.417,50 Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 160.000,00 160.000,00 84.943,27 53,09% 53,09% 32 Materijalni rashodi 160.000,00 160.000,00 84.943,27 53,09% 53,09% 323 Rashodi za usluge 160.000,00 160.000,00 84.943,27 53,09% 53,09% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 84.943,27 Izvor: 414 ŠUMSKI DOPRINOS 362.000,00 362.000,00 5.298,75 1,46% 1,46% 32 Materijalni rashodi 362.000,00 362.000,00 5.298,75 1,46% 1,46% 323 Rashodi za usluge 362.000,00 362.000,00 5.298,75 1,46% 1,46% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.298,75 3239 Ostale usluge 0,00 Program 1031 Održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% Akt. A100133 Održavanje groblja i mrtvačnica Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 Program 1032 Održavanje čistoće javnih površina 35.000,00 35.000,00 9.116,25 26,05% 26,05% Akt. A100134 Održavanje čistoće javnih površina Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 35.000,00 35.000,00 9.116,25 26,05% 26,05% Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 35.000,00 35.000,00 9.116,25 26,05% 26,05% 32 Materijalni rashodi 35.000,00 35.000,00 9.116,25 26,05% 26,05% 323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 9.116,25 26,05% 26,05% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.116,25 Program 1033 Održavanje javne rasvjete 205.000,00 238.689,52 88.987,42 43,41% 37,28% Akt. A100135 Održavanje javne rasvjete Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 205.000,00 238.689,52 88.987,42 43,41% 37,28% Izvor: 412 KOMUNALNA NAKNADA 20.000,00 20.000,00 10.600,00 53,00% 53,00% 32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 10.600,00 53,00% 53,00% 323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 10.600,00 53,00% 53,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.600,00 Izvor: 414 ŠUMSKI DOPRINOS 35.000,00 35.000,00 4.712,50 13,46% 13,46% 32 Materijalni rashodi 35.000,00 35.000,00 4.712,50 13,46% 13,46% 323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 4.712,50 13,46% 13,46% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.712,50 Izvor: 420 OSTALI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=