ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr kako ste ih uspjeli prevladati? 2. Provoditelji aktivnosti 2.1. Navedite broj zaposlenih i broj volontera uklju"enih u provedbu aktivnosti. 2.2. U kojim su aktivnostima sudjelovali volonteri? 2.3. Je li bilo promjena vezano uz osobe koje su sudjelovale u provedbi aktivnosti u odnosu na prijedlog aktivnosti te na proteklo izvje%tajno razdoblje? Ako da, ukratko objasnite razloge. 3. Pra&enje i vrednovanje uspje%nosti jednokratne aktivnosti Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 1.6. Ako je bilo odstupanja u odnosu na prijedlog aktivnosti, navedite koji su bili razlozi, je li i na koji na"in ugovaratelj upoznat s promjenama te na koji su na"in promjene utjecale na rezultate i ciljeve jednokratne aktivnosti. 1.7. Jeste li u izvje%tajnom razdoblju nai%li na neke zna"ajne prepreke u provedbi aktivnosti? Ako da,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=