ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 50 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Tablica 1. Prikaz ostvarenih prihoda od poreza Općine Sirač za 06/2022. godine Graf 2. Pregled ostvarenih prihoda od poreza Općine Sirač od 01.01.-30.06. 2022. godine 2.1.2. PRIHODI OD POMOĆI U prvih šest mjeseci 2022. godine Općina je ostvarila ukupne prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.960.261,59 kn. To su prihodi čija je namjena unaprijed ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji. U ovoj vrsti prihoda pomoći iz proračuna planirane su: • pomoći iz državnog proračuna RH (tekuće i kapitalne) • kompenzacijske mjere. Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna odnose se na: • javne radove • pomoći od Županijskih proračuna (sufinanciranje zimske službe). Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom periodu. Nudi sufinanciranje i financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program javnog rada mora se temeljiti na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica, udruge civilnog društva i drugi subjekti. Javni rad mora biti neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području. Prednost imaju projekti iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša, te održavanja i komunalnih radova. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije: • decentralizirana sredstva JVP. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava: • pomoći iz fondova Europske unije (projekt Zaželi – učim, radim, pomažem, Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac i Staze na groblju Sirač).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=