ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 51 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Tablica 2. Prikaz ostvarenih pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Općine Sirač za 06/2022. godine U nastavku je dan grafički prikaz ostvarenih Prihoda od pomoći u 2022. godini. Graf 3. Pregled ostvarenih prihoda od pomoći Općine Sirač od 01.01.-30.06. 2022. godine 2.1.3. PRIHODI OD IMOVINE Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja ostvareni su u prvih šest mjeseci 2022. godine u iznosu od 494.862,88 kn. Udio u prihodima od imovine u proračunu Općine Sirač ostvareni su kroz: • 6414 Prihode od zateznih kamata koji su ostvareni u iznosu od 12.554,57 kn. • 6422 Prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 79.751,56 kn, a odnose se na: najam od poslovnih prostora u iznosu od 39.073,26 kn, najam domova u iznosu od 14.900,00 kn, najam od svjećomata u iznosu od 10,00 kn, te prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 48.464,07 kn. • 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine odnosi se na pravo služnosti na vodove (rješenje HAKM-a) u iznosu od 401.504,84 kn. • 6429 Ostale prihode od nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 1.050,00 kn.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=