ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 61 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK • Aktivnost K100155 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića nije ostvarena u prvih 6 mjeseci 2022. godine. • Aktivnost K100160 Rekonstrukcija društvenog doma u Miljanovcu nije ostvarena u prvih 6 mjeseci 2022. godine. • Aktivnost mrtvačnice u Siraču ostvarena je u iznosu 5.875,00 kn za usluge izrade troškovnika građevinsko- obrtničkih radova na adaptaciji mrtvačnice. • Aktivnost K100165 Nadstrešnica ispred O.Š. Sirač je ostvarena u iznosu od 67.052,50 kn za izgradnju nadstrešnice u parku Osnovne škole za održavanje nastave u prirodi. • Aktivnost T100013 Redovno tekuće i investicijsko održavanje zgrada i prostora u vlasništvu Općine Sirač ostvarena je u iznosu od 168.745,05 kn (električna energija, plin, voda, materijal i sredstva za čišćenje, usluge održavanja, iznošenje i odvoz smeća, dimnjačarske usluge, legalizacija općinskih objekata i sl). Program 1007 Javne potrebe u školstvu Ostvarena sredstva u iznosu od 358.525,67 kn obuhvaćaju sljedeće: • Aktivnost A100018 Predškolsko obrazovanje – ostvarena je u iznosu od 333.325,67 kuna, a obuhvaća financijske i materijalne uvjete za rad dječjeg vrtića. Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13) djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe, a financira se sredstvima lokalnog proračuna, te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja što ih ostvaruju njihova djeca. Osnovni nositelj provedbe programa javnih potreba u predškolskom odgoju je naš vrtić pri Osnovnoj školi Sirač koji provodi redoviti primarni program predškolskog odgoja za oko 30-ak djece s područja Općine Sirač. • Aktivnost A100019 Osnovnoškolsko obrazovanje – nije ostvareno. • Aktivnost A100020 Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje – ostvarena sredstva u iznosu od 25.200,00 kuna odnose se na stipendiranje učenika i studenata. • Aktivnost A100156 Sufinanciranje školskog pribora biti će ostvarena početkom školske godine. Program 1008 Socijalna skrb Ostvarena sredstva u iznosu od 75.180,50 kune obuhvaćaju: • Aktivnost A100021 Novčana pomoć - jednokratne novčane pomoći ostvarene su u iznosu od 1.000,00 kn. • Aktivnost A100022 Naknada za troškove stanovanja ostvarena je u iznosu od 0,00 kn za stanovnike Općine Sirač. • Aktivnost A100023 Pomoć za novorođenu djecu na području Općine Sirač ostvarena je u iznosu od 24.000,00 kn za devet novorođenčadi. • Aktivnost A100024 Humanitarna djelatnosti Crvenog križa Daruvar nije ostvarena. • Aktivnost A100066 Financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima O. Š. Sirač ostvarena je u iznosu od 42.872,50 kn • Aktivnost A100083 Podmirenje troškova socijalno ugroženih osoba ostvarene su u iznosu od 7.008,00 kn za plaćanje troškova vrtića samohranim roditeljima. • Aktivnost A100145 Pomoć umirovljenicima s manjim primanjima je ostvarena u iznosu od 300,00 kn za dvoje umirovljenika koji su kasnije došli po isplatu Božićnica. • Aktivnost A100146 Pomoć mladim obiteljima za kupnju ili adaptaciju stambenog prostora nije ostvarena. • Aktivnost A100159 Pomoć za ogrjev nije ostvarena u prvih 6 mjeseci 2022. godine. • Aktivnost A100166 Sufinanciranje pogreba preminulih branitelja nije ostvarena u prvih 6 mjeseci 2022. godine sukladno Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa za odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje. Program 1009 Promicanje kulture Sredstva su ostvarena u iznosu od 12.284,97 kuna, odnosno aktivnosti nisu održane zbog situacije s Covid 19, a obuhvaćaju: • Aktivnost A100027 Financiranje programa i projekata u kulturi • Aktivnost A100029 Dani šljiva i rakija • Aktivnost A100030 Maskenbal • Aktivnost A100031 Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine • Aktivnost A100082 Dani kulture nacionalnih manjina ostvareni su u iznosu 12.284,97 kn za održavanje manifestacije u 5. mjesecu 2022. godine. • Aktivnost K100028 Spomenik kulture "Stari grad" Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije Sportske udruge su primile akontaciju za redovan rad u ukupnom iznosu od 133.000,00 kn što se kod nas knjiži na predujmu, a po potpisu ugovora prelazi u trošak (zbog toga je pozicija na nuli). • Aktivnost A100032 Financiranje programa i projekata u sportu odnose se na financiranje prijavljenih pro-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=