ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 62 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 jekata i programa udruga građana vezanih za promicanje i razvoj sporta na području Općine Sirač putem javnog natječaja. Program 1011 Razvoj civilnog društva ostvaren je u iznosu od 17.930,00 kuna, a obuhvaća: • Aktivnost A100033 Pomoć vjerskim zajednicama ostvarena su u iznosu od 3.000,00 kn kroz tekuće i kapitalne donacije Pravoslavnoj crkvi. • Aktivnost A100034 Financiranje političkih stranaka ostvareno je u iznosu od 12.930,00 kn za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Sirač. • Aktivnost A100035 Redovna djelatnost udruga ostvarena je u iznosu od 0,00 kn. Aktivnost je namijenjena za financiranje javnih potreba u području djelovanja udruga građana prijavljenih na javni natječaj i javni poziv. • Aktivnost A100085 Proračunski korisnici drugog proračuna je ostvarena u iznosu od 2.000,00 kn, a odnosi se na financiranje javnih potreba proračunskih korisnika drugih proračuna prijavljenih na javni natječaj. • Aktivnost A100122 Wifi4EU nije ostvarena, a odnosi se na održavanje interneta u užem centru Sirača. Program 1012 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Ostvarena sredstva u iznosu 443.217,81 kunu obuhvaćaju: • Aktivnost A 100036 Vatrogasna zajednica Općine Sirač ostvarena je u iznosu od 220.000,00 kn za redovan rad. • Aktivnost A 100037 Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara ostvarena je u iznosu od 209.717,81 kn za redovan rad. • Aktivnost A100038 Civilna zaštita ostvarena je u iznosu od 7.500,00 kn. • Aktivnost A100039 Hrvatska gorska služba spašavanja ostvarena je s 6.000,00 kn, donacija koja je bila planirana u 2021. godini, a isplaćena je početkom 2022. godine. Program 1013 Jačanje gospodarstva Ostvarena sredstva u iznosu 31.000,00 kuna odnose se na: • Aktivnost A100041 LAG Bilogora-Papuk je ostvarena sa 7.000,00 (plaćanje članarine). • Aktivnost A100087 Razvojna agencija Grada Daruvara ostvarena je za tekuće pomoći u iznosu od 24.000,00 kn. • Aktivnost A100137 Potpora gospodarstvu nije ostvarena, a odnosi se na subvencije trgovačkim društvima i malim obrtnicima. Program 1014 Potpora poljoprivredi Sredstva nisu ostvarena u prvih 6 mjeseci 2022. godine. • Aktivnost A100042 Poticanje poljoprivrede za subvencioniranje sadnica šljiva, za projekte u poljoprivredi i za potpore poljoprivrednicima. Ministarstvo je početkom prošle godine ukinulo spomenutu mjeru i čeka se donošenje nove. Program 1019 Zaštita okoliša Ostvarena sredstava iznose 11.598,01 kunu, a odnose se na: • Aktivnost A100058 Redovne aktivnosti 11.598,01 kn za zbrinjavanje pasa lutalica. • Aktivnost K100067 Nabava opreme za zaštitu okoliša nije ostvarena. Program 1020 Poduzetnička zona Lanara Sredstva nisu ostvarena u prvih 6 mjeseci 2022. godine. • Aktivnost K10084 Otkup zemljišta za Poduzetničku zonu Lanara iznosi 0,00 kn. • Aktivnost K100090 Izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj zoni iznosi 0,00 kn. Program 1021 Program Zaželi - učim, radim, pomažem Ostvarena sredstva u iznosu 325.048,68 kuna za slijedeće: • Aktivnost A100093 Zapošljavanje i obrazovanje žena ostvarena je u iznosu od 281.707,53 kn. • Aktivnost A100094 Promidžba i vidljivost ostvarena je s 850,00 kn. • Aktivnost A100095 Upravljanje projektom i administracija je ostvarena s 42.491,15 kn. U programu "Zaželi" bilo je zaposleno 25 žena, a obuhvaćeno je 150 korisnika. Program obuhvaća troškove za plaće i naknade, troškove promidžbe, troškove upravljanja projektom i administracija. Program 1024 Javna ustanova KOMUS SIRAČ Sufinanciranje rada ustanove u prvih šest mjeseci 2022. godine je ostvareno s 0,00 kuna. 3.2.2. GLAVA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (00202) Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture Ostvarena sredstva u iznosu 534.795,84 kune obuhvaćaju: • Aktivnost A100120 Sanacija nogostupa u Kipu je ostvarena s 400.209,02 kuna za usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju nogostupa i građevinske radove (na 822,99 m postojećeg nogostupa izvršeno je

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=