ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 63 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK vađenje i razbijanje postojećih betonskih ploča, uklanjanje žive ograde-živice, strojno uklanjanje asfaltne pješačke staze, kombinirani iskop, dobavan i postavljanje geotekstila, postavljanje betonskih rubnjaka, betoniranje obloge jarka i potpornog zida). • Aktivnost A100163 Stajalište za autobuse nije ostvarena. • Aktivnost K100052 Izgradnja plinovoda iznosi 0,00 kn, planira se ostvarenje u narednom razdoblju kada se složi financijska konstrukcija sa izvoditeljima radova. • Aktivnost K100053 Izgradnja kanalizacije iznosi 19.800,00 kn, a odnosi se na Zahtjev za sredstva po ugovoru o sufinanciranju aglomeracije na području Općine Sirač 20% od 99.000,00 kn. • Aktivnost K100054 Izgradnja vodovoda iznosi 0,00 kn. Planira se ostvarenje u narednom razdoblju kada se složi financijska konstrukcija sa izvoditeljima radova. • Aktivnost K100055 Izgradnja javne rasvjete iznosi 0,00 kn, aktivnost još nije realizirana jer se čeka energetski pregled i izrada glavnog projekta. • Aktivnost K100057 Opremanje groblja nije ostvareno u prvih 6 mjeseci 2022. godine. • Aktivnost K100077 Ulaganja na tuđu imovinu iznosi 0,00 kn. • Aktivnost K100106 Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani – Bijela – Borki iznosi 0,00 kn. • Aktivnost K100114 Ulica Kralja Zvonimira ostvarena je se 86.856,25 kuna za građevinske radove na rekonstrukciji ceste. • Aktivnost K100115 Krešimirova ulica je ostvarena s 20.270,43 kune za asfaltiranje kolnih ulaza u ulici. • Aktivnost K100126 Odvojak u Kipu iznosi 0,00 kn. • Aktivnost K100147 Groblje Miljanovac ostvareno je s 0,00 kn. • Aktivnost K100148 Groblje Šibovac ostvareno je u iznosu 0,00 kn. • Aktivnost K100149 Groblje Kip iznosi 0,00 kn • Aktivnost K100153 Rekonstrukcija i sanacija ceste Sirač-Bijela iznosi 0,00 kn. • Aktivnost K100162 Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju iznosi 27.930,57 kn za 1. i 2. privremenu situaciju za izvođenje građevinskih radova. Program 1035 Legalizacija komunalne infrastrukture Ostvarena sredstva u iznosu od 0,00 kuna. 3.2.3. GLAVA KOMUNALNE DJELATNOSTI (00203) Program 1026 Održavanje nerazvrstanih cesta Ostvarena sredstva u iznosu od 299.951,19 kuna koji se sastoji od sljedećih aktivnosti: • Aktivnost A100128 Održavanje nerazvrstanih cesta ostvareno je u iznosu od 262.603,75 kuna te se odnosi na skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama (održavanje prohodnosti i mehaničke ispravnosti cesta, prometne sigurnosti, poboljšanja elemenata cesta idr.). • Aktivnost A100140 Zimsko održavanje cesta ostvareno je u iznosu od 37.347,44 kuna koja se odnosi na usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, parkirališta i nogostupa za vrijeme zimskih uvjeta. • Aktivnost A100144 Horizontalnu i vertikalnu signalizaciju u iznosi 0,00 kuna koja se odnosi na usluge nabave i postavljanja potrebne signalizacije. Program 1027 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima Ostvarena sredstva u iznosu od 2.400,00 za održavanje javnih površina. • Aktivnost A100129 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u iznosu od 2.400,00 kn za održavanje i popravke tih površina na kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost. Program 1028 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda Ostvarena sredstva u iznosu od 16.201,25 kn za održavanje. • Aktivnost A100130 Održavanje kanala odvodnje oborinskih voda. Program 1029 Održavanje javnih zelenih površina Ostvarena sredstva u iznosu od 165.685,50 kuna. • Aktivnost A100131 Održavanje javnih zelenih površina u iznosu 165.685,50 kn utrošena je za košnju, obrezivanje, obnovu, održavanje drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja. Održavanje popločenih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Program 1030 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene Ostvarena sredstva u iznosu od 132.659,52 kuna. • Aktivnost A100132 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene u iznosu 132.659,52 kn za održavanje, popravke i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. Program 1031 Održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=