ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 72 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 32 Materijalni rashodi 58.757,00 -800,00 57.957,00 98,64% 321 Naknade troškova zaposlenima 13.400,00 -800,00 12.600,00 94,03% 322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 857,00 0,00 857,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.500,00 0,00 21.500,00 100,00% Akt. A100005 Proračunska pričuva Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% Akt. A100088 Općinska prekogranična suradnja Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 7.000,00 -240,00 6.760,00 96,57% 32 Materijalni rashodi 7.000,00 -240,00 6.760,00 96,57% 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 -240,00 2.760,00 92,00% GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 7.800,00 0,00 7.800,00 100,00% Izv 1 5 Program 1004 Nacionalne manjine 7.800,00 0,00 7.800,00 100,00% Akt. A100006 Vijeće češke nacionalne manjine Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 100,00 0,00 100,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 485,00 0,00 485,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200,00 0,00 200,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 215,00 0,00 215,00 100,00% 38 Ostali rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% Akt. A100007 Vijeće srpske nacionalne manjine Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 4.800,00 0,00 4.800,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 3.800,00 0,00 3.800,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 50,00 0,00 50,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 200,00 0,00 200,00 100,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 250,00 0,00 250,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.300,00 0,00 3.300,00 100,00% 38 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00% RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 12.844.773,00 311.219,31 13.155.992,31 102,42% GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 8.841.958,48 249.473,33 9.091.431,81 102,82% Izv 1 4 5 7 Program 1005 Javna uprava i administracija 1.615.750,00 145.234,08 1.760.984,08 108,99% Akt. A100008 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 732.600,00 100.500,80 833.100,80 113,72% 31 Rashodi za zaposlene 696.300,00 100.000,00 796.300,00 114,36%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=