ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 5.3. Je li osigurano sufinanciranje jednokratne aktivnosti? 6. Ostali podaci o dosada%njoj provedbi jednokratne aktivnosti 6.1. Istaknite posebne uspjehe i mogu#e dodatne vrijednosti vezane uz dosada%nju provedbu jednokratne aktivnosti. 6.2. Navedite ostvarenu suradnju s medijima u proteklom razdoblju ili drugim dionicima na aktivnostima vezanim uz promociju aktivnosti ili usluga korisnicima. 6.3. 'to su bile glavne prepreke s kojima ste se susreli tijekom provedbe aktivnosti? Jeste li ih uspje%no prevladali i kako? 'to biste naveli kao glavne pouke vezano uz te prepreke i na"ine na koje ste ih prevladali (ili razloge koji su vas u tome sprije"ili)? 7. Prilozi izvje%taju Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 5.2. Je li se potro%nja financijskih sredstava odvijala prema planiranom prora"unu ili ste imali te%ko#a? Navedite te%ko#e na koje ste nai%li.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=