ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 9 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 7.1. Popis priloga uz opisni izvje%taj (zapisnici, fotografije, "lanci iz medija, i sl.). Ime i prezime, potpis osobe ovla%tene za zastupanje i pe(at korisnika aktivnosti (u udruzi/ prijavitelj) Ime i prezime te potpis voditelja/voditeljice aktivnosti (u udruzi /prijavitelj) MP Mjesto i datum sastavljanja izvje%taja Bjelovarsko-bilogorska !upanija, Dr. Ante Star"evi#a 8, Bjelovar, www.bbz.hr 7. Prilozi izvje%taju

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=