ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 80 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 GLAVA 00202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.887.125,00 267.839,00 2.154.964,00 114,19% Izv 1 4 5 Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture 1.876.125,00 267.839,00 2.143.964,00 114,28% Akt. A100120 Sanacija nogostupa u Kipu Funkcija: 0451 Cestovni promet 620.000,00 0,00 620.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 620.000,00 0,00 620.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 620.000,00 0,00 620.000,00 100,00% Akt. A100163 Stajalište za autobuse Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 205.000,00 0,00 205.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 205.000,00 0,00 205.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 205.000,00 0,00 205.000,00 100,00% Akt. K100052 Izgradnja plinovoda Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 80,00% 38 Ostali rashodi 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 80,00% 386 Kapitalne pomoći 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 80,00% Akt. K100053 Izgradnja kanalizacije Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 80.000,00 -30.875,00 49.125,00 61,41% 38 Ostali rashodi 80.000,00 -30.875,00 49.125,00 61,41% 386 Kapitalne pomoći 80.000,00 -30.875,00 49.125,00 61,41% Akt. K100054 Izgradnja vodovoda Funkcija: 0630 Opskrba vodom 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 80,00% 38 Ostali rashodi 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 80,00% 386 Kapitalne pomoći 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 80,00% Akt. K100055 Izgradnja javne rasvjete Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. K100057 Opremanje groblja Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. K100077 Ulaganja na tuđu imovinu Funkcija: 0451 Cestovni promet 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 366 Pomoć korisnicima drugih proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Akt. K100106 Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani - Bijela - Borki Funkcija: 0451 Cestovni promet 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% Akt. K100114 Ulica Kralja Zvonimira Funkcija: 0451 Cestovni promet 87.000,00 0,00 87.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 87.000,00 0,00 87.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 87.000,00 0,00 87.000,00 100,00% Akt. K100126 Odvojak u Kipu (prema Tutiću) Funkcija: 0451 Cestovni promet 80.000,00 306.875,00 386.875,00 483,59% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 80.000,00 306.875,00 386.875,00 483,59% 412 Nematerijalna imovina 80.000,00 306.875,00 386.875,00 483,59% Akt. K100147 Groblje Miljanovac Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=