ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 81 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. K100148 Groblje Šibovac Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. K100149 Groblje Kip Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. K100153 Rekonstrukcija i sanacija ceste Sirač - Bijela Funkcija: 0451 Cestovni promet 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. K100162 Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 549.125,00 11.839,00 560.964,00 102,16% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 549.125,00 11.839,00 560.964,00 102,16% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 549.125,00 11.839,00 560.964,00 102,16% Program 1035 Legalizacija komunalne infrastrukture 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% Akt. A100142 Legalizacija komunalne infrastrukture Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% GLAVA 00203 KOMUNALNE DJELATNOSTI 2.115.689,52 -208.093,02 1.907.596,50 90,16% Izv 1 4 5 6 Program 1026 Održavanje nerazvrstanih cesta 752.000,00 -99.605,00 652.395,00 86,75% Akt. A100128 Održavanje nerazvrstanih cesta Funkcija: 0451 Cestovni promet 700.000,00 -100.000,00 600.000,00 85,71% 32 Materijalni rashodi 700.000,00 -100.000,00 600.000,00 85,71% 323 Rashodi za usluge 700.000,00 -100.000,00 600.000,00 85,71% Akt. A100140 Zimska služba Funkcija: 0451 Cestovni promet 50.000,00 395,00 50.395,00 100,79% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 395,00 50.395,00 100,79% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 395,00 50.395,00 100,79% Akt. A100144 Horizontalna i vertikalna signalizacija Funkcija: 0451 Cestovni promet 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% Program 1027 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% Akt. A100129 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00% Program 1028 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=