ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 82 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Račun/ Opis Plan Povećanje/ Novi plan Indeks Pozicija 2022. g. smanjenje 2022. g. 5/3 1 2 3 4 5 6 Akt. A100130 Održavanje kanala odvodnje oborinskih voda Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00% Program 1029 Održavanje javnih zelenih površina 293.000,00 20.000,00 313.000,00 106,83% Akt. A100131 Održavanje javnih zelenih površina Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 293.000,00 20.000,00 313.000,00 106,83% 32 Materijalni rashodi 293.000,00 20.000,00 313.000,00 106,83% 323 Rashodi za usluge 290.000,00 20.000,00 310.000,00 106,90% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00% Program 1030 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 570.000,00 -234.000,00 336.000,00 58,95% Akt. A100132 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja 570.000,00 -234.000,00 336.000,00 58,95% 32 Materijalni rashodi 570.000,00 -234.000,00 336.000,00 58,95% 323 Rashodi za usluge 570.000,00 -234.000,00 336.000,00 58,95% Program 1031 Održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Akt. A100133 Održavanje groblja i mrtvačnica Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% Program 1032 Održavanje čistoće javnih površina 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00% Akt. A100134 Održavanje čistoće javnih površina Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00% Program 1033 Održavanje javne rasvjete 238.689,52 101.311,98 340.001,50 142,45% Akt. A100135 Održavanje javne rasvjete Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 238.689,52 101.311,98 340.001,50 142,45% 32 Materijalni rashodi 238.689,52 101.311,98 340.001,50 142,45% 322 Rashodi za materijal i energiju 183.689,52 60.311,98 244.001,50 132,83% 323 Rashodi za usluge 55.000,00 41.000,00 96.000,00 174,55% Program 1034 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 56.000,00 4.200,00 60.200,00 107,50% Akt. A100143 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 56.000,00 4.200,00 60.200,00 107,50% 32 Materijalni rashodi 56.000,00 4.200,00 60.200,00 107,50% 323 Rashodi za usluge 56.000,00 4.200,00 60.200,00 107,50% Program 1036 Nabava kamenog materijala 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% Akt. A100141 Nabava kamenog materijala Funkcija: 0451 Cestovni promet 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00%

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=