ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 84 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 • Aktivnost Redovne aktivnosti koja se povećava u iznosu od 17.636,50 kn za troškove objava i emitiranja te objava u glasilima. • Aktivnost Dani općine, blagdani i proslave se povećava za 8.366,25 kn za trošak Voditelja programa i reprezentaciju. • Aktivnost Povrat državnog zajma po godišnjoj prijavi se povećava za 0,07 kn jer je izvršen u iznosu od 174.422,72 kn. GLAVA 102 URED NAČELNIKA Program Javna uprava i administracija se povećava za 49.290,00 kn te iznosi 291.047,00 kn, a odnosi se na: • Aktivnost Redovan rad se povećava za 49.530,00 kn za veće troškove cestarine i parkinga te za trošak plaće koji je planiran početkom godine u neto iznosu, a ne bruto. • Aktivnost Općinska prekogranična suradnja se smanjuje za 240,00 kn jer u ovih 10 mjeseci nije došlo do realizacije prekograničnih suradnji (posjeta). GLAVA 201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Program 1005 Javna uprava i administracija se povećava za 145.234,08 kn te sada iznosi 1.760.984,08 kn, a odnosi se na: • Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje se povećava za 100.500,80 kn za plaće djelatnika koje su početkom godine planirane u neto iznosu. Smanjen je trošak ostalih rashoda za zaposlene za 18.000,00 kn. • Aktivnost Zajednički troškovi službi su povećani za 130.278,00 kn za uredski materijal, poštarinu, intelektualne usluge, računalne usluge, sudski postupci i dr. • Aktivnost Nabava opreme je smanjena za 51.867,00 kn jer se u ovoj godini neće uređivati uredi, smanjen je trošak telefona i mobitela. • Aktivnost Javni radovi je smanjena za 33.677,72 kn jer nam je u srpnju dostavljen Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu, a 11.07.2022. godine je uplaćen iznos od 32.765,64 kn . Program 1006 Upravljanje imovinom se smanjuje u iznosu od 47.442,50 kn te iznosi 2.510.067,98 kn, a odnosi se na: • Aktivnost Zgrada općine – tekuće i investicijsko uređenje se smanjuje za 80.000,00 kn jer se u ovoj godini neće uređivati uredi. U postupku smo čekanja rješenja od FZOEU za javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije za ugradnju dizalice topline na upravnoj zgradi. • Aktivnost Nadstrešnica ispred O.Š. Sirač se smanjuje za 947,50 kn jer je izvršena u iznosu od 67.052,50 kn. • Aktivnost Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme se povećava za 33.505,00 kn zbog povećanja troškova električne energije, materijala za održavanje objekata i opreme, održavanja opreme, dimnjačarske usluge, ali i smanjenje troškova sredstava za čišćenje i održavanje. Program 1007 Javne potrebe u školstvu se povećava za 18.412,50 kn te iznosi 762.597,50 a odnosi se na: • Aktivnost osnovno školsko obrazovanje se povećava za 212,50 za obilježje za prvake osnovne škole. • Aktivnost srednjoškolsko i ostalo obrazovanje se povećava u iznosi od 18.200,00 kn za stipendiranje učenika srednje škole i za studente u Akademskoj godini 2022./2023. Program 1009 Promicanja kulture se povećava za 81.558,75 kn te iznosi 490.701,75 kn, a odnosi se na: • Aktivnost Dani šljiva i rakije se povećava za 82.810,75 kn zbog većih troškova materijala za uređenje seoskog dvorišta i štanda, autorskog honorara za glazbenike, većih troškova priključaka i razvođenja kablova kao i reprezentacije (pokloni, ugostiteljske usluge i dr.), a sve zbog povećanja troškova uzrokovanih inflacijom. • Aktivnost Dani kulture nacionalnih manjina je smanjen za 1.252,00 kn zbog manjeg izvršenja. Program 1011 Razvoj civilnog društva se povećava za 84.430,00 kn te iznosi 322.430,00 kn, a odnosi se na: • Financiranje političkih stranaka povećava se za 4.430,00 kn za troškove naknade vijećnicima Općinskog vijeća. • Aktivnost Defibrilatori je nova aktivnost u iznosi od 80.000,00 kn za nabavku istih. Program 1012 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja se povećava za 6.000,00 kn te iznosi 1.058.000,00 kn, a odnosi se na: • Aktivnost Hrvatska gorska služba spašavanja se povećava za 6.000,00 kn. Program 1013 Jačanje gospodarstva se povećava za 1.280,00 kn te iznosi 205.000,00 kn, a odnosi se na: • Aktivnost Razvojna agencija Grada Daruvara se povećava za 1.280,00 kn za redovan rad. Program Zaželi – učim, radim, pomažem je smanjen za 40.000,00 kn te sada iznosi 614.400,00 kn. Dana 13.10.2022. godine je potpisan ugovor za novu 3. fazu programa Zaželi na temelju kojeg su izvršene izmjene koje se odnose na: • Aktivnost Zapošljavanje i obrazovanje žena se smanjuje za 49.181,76 kn te sada iznosi 526.318,24 kn. • Aktivnost Promidžba i vidljivost se povećava za 5.700,00 kn te sada iznosi 23.200,00 kn. • Aktivnost Upravljanje projektom i administracija se povećava za 3.481,76 kn te sada iznosi 64.881,76 kn.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=