ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 85 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK GLAVA 202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture se povećava za 267.839,00 kn te sada iznosi 2.143.964,00 kn, a odnosi se na: • Aktivnost Izgradnja plinovoda se smanjuje za 10.000,00 kn te sada iznosi 40.000,00 kn. U ovoj godini se neće izvoditi radovi. • Aktivnost Izgradnja kanalizacije se smanjuje za 30.875,00 kn te sada iznosi 49.125,00 kn. • Aktivnost Izgradnja vodovoda se smanjuje za 10.000,00 kn te sada iznosi 40.000,00 kn. • Aktivnost Odvojak u Kipu (prema Tutiću) se povećava za 306.875,00 kn te sada iznosi 386.875,00 kn. Od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU su nam odobrena sredstva za sufinanciranje projekta u iznosu od 176.000,00 kn te se kreće u realizaciju. • Aktivnost Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju Sirač se povećava za 11.839,00 kn zbog većeg troška postavljanja vodovodne mreže. GLAVA 203 KOMUNALNE DJELATNOSTI Program 1026 Održavanje nerazvrstanih cesta se smanjuje za 99.605,00 kn te sada iznosi 652.395,00 kn, a odnosi se na: • Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta koji se smanjuje za 100.000,00 kn zbog manjeg izvršenja na današnji dan. • Aktivnost Zimska služba se povećava za 395,00 kn zbog većeg izvršenja koje iznosi 50.395,00 kn. U veljači i rujnu 2022. godine su nam doznačena sredstva za financiranje troška zimske službe kao i razlika iz 2021. godine. Program 1029 Održavanje javnih zelenih površina se povećava za 20.000,00 kn te sada iznosi 313.000,00 kn. • Aktivnost Održavanje javnih zelenih površina se povećava zbog procjene da će do kraja godine još biti potrebe za košnjama koje će za općinu biti veći trošak od planiranog. Program 1030 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene se smanjuje za 234.000,00 kn te sada iznosi 336.000,00 kn. • Aktivnost Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene se smanjuje zbog manjeg izvršenja na današnji dan. Program 1033 Održavanje javne rasvjete se povećava za 101.311,98 kn te sada iznosi 340.001,50 kn, a odnosi se na: • Aktivnost Održavanje javne rasvjete koja se povećava za 60.311,98 kn za trošak električne energije javne rasvjete i 41.000,00 kn za trošak održavanja iste. Program 1034 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija se povećava za 4.200,00 kn te sada iznosi 60.200,00 kn, a odnosi se na: • Aktivnost Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija koja se povećava zbog procijene većeg troška obavljanja usluge jesenske deratizacije kućanstava na području Općine Sirač. Program 1015 Javna uprava – komunalna djelatnost se povećava za 2.000,00 kn. • Aktivnost Održavanje strojeva i opreme se otvara za trošak tehničkog i registracije novog traktora. Bilješke su sastavni dio Proračuna. KLASA:400-01/22-01/7 URBROJ: 2103-17-02-22-1 Sirač, 03.11.2022. godine Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 83. Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 03.11.2022. godine, donijelo je III. IZMJENE PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=