ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 86 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Članak 1. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 12/21, 02/22) u članku 2. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.1. Društveni (kulturni) domovi pod točka 1.1.5. Zgrada Općine – tekuće i investicijsko uređenje mijenja se i glasi: Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. financiranja Zgrada općine – tekuće i investicijsko uređenje Ukupna vrijednost investicije 371.510 kn -80.000,00 291.510,48 Planirana sredstva u 2021. g. 371.510 kn -80.000,00 291.510,48 Arhiva - građevinski radovi 103.537,06 0,00 103.537,06 Opći prihodi i primici Arhiva - nadzor 14.125,00 0,00 14.125,00 Arhiva - građevinski radovi 55.396,66 kn 0,00 55.396,66 Pomoći državnog proračuna Vijećnica – građevinski radovi 24.603,34 0,00 24.603,34 Opći prihodi i primici 55.396,66 kn 0,00 55.396,66 Pomoći državnog proračuna Klima 18.451,25 0,00 18451,25 Opći prihodi i primici Uredi - uređenje 100.000,00 kn -80.000,00 20.000,00 Kompenzacijske mjere Članak 2. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 12/21, 06/22,) u članku 2. dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, točka 1.1. Društveni (kulturni) domovi, pod točka 1.1.4.Rekonstrukcija doma kulture Kip mijenja se i glasi: Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. financiranja Dom Kip (R 721) Ukupna vrijednost investicije 562.500,00 0,00 562.500,00 Planirana sredstva u 2022. g. 562.500,00 0,00 562.500,00 Troškovi građenja 150.000,00 0 150.000,00 Pomoći 400.000,00 - 180.000,00 220.000,00 Opći prihodi i primici 0,00 180.000,00 180.000,00 Šumski doprinos Nadzor 12.500,00 0,00 12.500,00 Opći prihodi i primici Članak 3. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 12/21, 06/22) u članku 2., dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, točka 1.4. Groblja mijenja se i glasi: Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. financiranja Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju Ukupna vrijednost investicije 549.125,00 11.839,00 560.964,00 Planirana sredstva u 2022. g. 549.125,00 11.839,00 560.964,00 Građevinski radovi 340.000,00 0,00 340.000,00 Pomoći 183.125,00 0,00 161.425,00 Opći prihodi i primici 0,00 0,00 21.700,00 Šumski doprinos

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=