ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 87 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. financiranja Troškovi postavljanja vodovodne mreže 26.000,00 10.428,00 36.428,00 Opći prihodi i primici 0,00 1.411,00 1.411,00 Pomoći Povećani su troškovi postavljanja vodovodne mreže koji nisu bili planirani u dovoljnom iznosu, te su promijenjeni izvori financiranja. Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. financiranja Groblje Miljanovac (R 679) Ukupna vrijednost investicije 10.000,00 / 10.000,00 Planirana sredstva u 2022. g. 10.000,00 / 10.000,00 Ostali troškovi 10.000,00 -10.000,00 0,00 Opći prihodi 0,00 10.000,00 Šumski doprinos Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. financiranja Groblje Kip (R 792) Ukupna vrijednost investicije 10.000,00 / 10.000,00 Planirana sredstva u 2021. g. 10.000,00 / 10.000,00 Ostali troškovi 10.000,00 -10.000,00 0,00 Opći prihodi 0,00 10.000,00 Šumski doprinos Članak 4. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 12/21, 06/22,) u članku 2., dijelu 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja mijenja se i glasi: Nadstrešnica ispred O. Š. Sirač Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. financiranja Nadstrešnica ispred O. Š. Sirač (R 835) Ukupna vrijednost investicije 68.000,00 - 947,50 67.052,50 Planirana sredstva u 2022. g. 68.000,00 - 947,50 67.052,50 Troškovi tehničke dokumentacije 68.000,00 - 947,50 67.052,50 Opći prihodi i primici Općina Sirač je financirala troškove građevinskih radova izrade drvene nadstrešnice u školskom dvorištu koja je izvedena sa 947,50 kn manje od planiranog. Članak 5. U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ("Županijski glasnik", broj 12/21) članku 2. dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, točka 1.2. Nogostupi i ceste, pod točka 1.2.2. Ceste mijenja se i glasi:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=