ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 88 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. financiranja Cesta Pakrani-Bijela-Borki (R 586) Ukupna vrijednost investicije 5.000,00 / 5.000,00 Planirana sredstva u 2021.g 5.000,00 / 5.000,00 Troškovi građenja 5.000,00 -5.000,00 0,00 Pomoći 0,00 5.000,00 Šumski doprinos Plan proračuna Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. financiranja Odvojak u Kipu (R 753) Ukupna vrijednost investicije 80.000,00 306.875,00 386.875,00 Planirana sredstva u 2021.g 80.000,00 306.875,00 386.875,00 Troškovi građenja 80.000,00 0,00 80.000,00 Šumski doprinos 0,00 80.000,00 80.000,00 Komp.mjere 0,00 176.000,00 176.000,00 Pomoći 0,00 36.500,00 36.500,00 Opći prihodi Nadzor 0,00 11.250,00 11.250,00 Opći prihodi Troškovnici i dokumentacija 0,00 3.125,00 3.125,00 Opći prihodi Članak 6. Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i na internet stranici Općine Sirač. KLASA: 363-05/21-01/2 URBROJ: 2103-17-02-22-4 Sirač, 03.11.2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. R.br. Opis Plan 2022. g. Povećanje Novi plan 2022. g. Izvor financiranja 1. Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju 549.125,00 11.839,00 560.964,00 Pomoći, Opći prihodi, Šumski doprinos 2. Groblje Miljanovac 10.000,00 0,00 10.000,00 Šumski doprinos 3. Groblje Kip 10.000,00 0,00 10.000,00 Šumski doprinos 4. Nadstrešnica ispred O.Š. Sirač (R 835) 68.000,00 947,50 67.052,50 Opći prihodi 5. Dom Kip 562.500,00 62.500,00 562.500,00 Pomoći, Opći prihodi, Šumski doprinos 6. Cesta Pakrani-Bijela-Borki 5.000,00 0,00 5.000,00 Šumski doprinos 7. Odvojak u Kipu 80.000,00 306.875,00 386.875,00 Pomoći, Opći prihodi, Šumski doprinos, Komp. mjere UKUPNO 1.284.625,00 382.161,50 1.602.391,50

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=