ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 90 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 R.br. Opis R Plan Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. 1.2. usluga tekućeg i investicijskog održavanja Šumski građevinskih objekata (nerazvrstanih cesta) 760 700.000,00 -100.000,00 600.000,00 doprinos 1.3. zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 772 50.000,00 395,00 50.395,00 Namjenske donacije 1.4. horizontalna i vertikalna signalizacija 782 2.000,00 0,00 2.000,00 Komunalna naknada Članak 2. U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. g. ("Županijski glasnik", broj 12/21) u članku 2. u točci 4. Održavanje javnih zelenih površina (košnja trave) mijenja se i glasi: R.br. Opis R Plan Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. 4.1. ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 763 290.000,00 20.000,00 310.000,00 Komunalna naknada Članak 3. U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. g. ("Županijski glasnik", 12/21) u članku 2. u točci 5. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene mijenja se i glasi: R.br. Opis R Plan Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. 5.1. usluge tekućeg i investicijskog održavanja – slivnika 762 160.000,00 0,00 160.000,00 Komunalna naknada 5.2. ostale usluge tekućeg održavanja 764 260.000,00 -230.000,00 30.000,00 Komunalna naknada 5.3. ostale nespomenute usluge 838 48.000,00 0,00 48.000,00 Opći prihodi i primici 0,00 15.000,00 15.000,00 Komunalna naknada 102.000,00 -19.000,00 83.000,00 Šumski doprinos Ukupno 570.000,00 -234.000,00 336.000,00 Članak 4. U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. g. ("Županijski glasnik", broj 12/21, 06/22) u članku 2. u točci 8. Održavanje javne rasvjete mijenja se i glasi: R.br. Opis R Plan Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. 8.1. usluge tekućeg investicijskog održavanja javne Šumski rasvjete 767 35.000,00 41.000,00 76.000,00 doprinos 8.2. električna energija javne rasvjete 777 183.689,52 -145.794,02 37.895,50 Pomoćidržavnog proračuna 0,00 206.106,00 206.106,00 Pomoći (EU) 8.3. božićno i novogodišnje ukrašavanje 776 20.000,00 0,00 20.000,00 Komunalna naknada Ukupno 238.689,52 101.311,98 340.001,50

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=