ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 93 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 2. Stipendisti akademske godine 2017/18 izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2018./19.: 1. Tea Topalović, 4. razred hotelijersko turistički tehničar, Ekonomska i turistička škola Daruvar 2. Ines Imširović, 2. razred tehničar za računalstvo, Tehnička škola Daruvar 3. Alen Kreuzer, 3. razred tehničar za računalstvo, Tehnička škola Daruvar. 4. Martina Vondra, 2. godina studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i računovodstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 5. Ivona Žuger, 2. godina studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i računovodstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. Članak 3. Stipendisti akademske godine 2017./18. izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2019./20.: 1. Tea Topalović, završila je školovanje i stekla zvanje hotelijersko turistički tehničar. Prebivalište iste je Sirač, Požeška 4. 2. Ines Imširović, 3. razred tehničar za računalstvo, Tehnička škola Daruvar 3. Alen Kreuzer, 4. razred tehničar za računalstvo, Tehnička škola Daruvar. 4. Martina Vondra, 3. godina studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i računovodstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 5. Ivona Žuger, 3. godina studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i računovodstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. Članak 4. Stipendisti akademske godine 2017/18 izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2020./21.: 1. Tea Topalović, nastavak školovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. 2. Ines Imširović, 4. razred tehničar za računalstvo, Tehnička škola Daruvar 3. Alen Kreuzer, završio je školovanje i stekao zvanje tehničar za računalstvo. Prebivalište istog je Sirač, Tomislavova 73. 4. Martina Vondra, 1. godina diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i računovodstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 5. Ivona Žuger, 1. godina diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i bankarstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. Članak 5. Stipendisti akademske godine 2017/18 izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2021./22.: 1. Tea Topalović, Odlukom vijeća oslobođena je vraćanja stipendije. 2. Ines Imširović, završila je školovanje i stekla zanimanje/kvalifikaciju tehničarka za računalstvo. Prebivalište iste je Sirač, Matije Gupca 1. 3. Alen Kreuzer, Odlukom vijeća oslobođen je vraćanja stipendije. 4. Martina Vondra, 2. godina diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i bankarstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. 5. Ivona Žuger, 2. godina diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i bankarstvo, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. Članak 6. Stipendisti akademske godine 2017/18 izvršili su svoju ugovornu obvezu i dostavili potvrde za akademsku/školsku godinu 2022./23.: 1. Tea Topalović, Odlukom vijeća oslobođena je vraćanja stipendije. 2. Ines Imširović, završila je školovanje i stekla zanimanje/kvalifikaciju tehničarka za računalstvo. Prebivalište iste je Sirač, Matije Gupca 1. Odlukom vijeća oslobođena vraćanja stipendije. 3. Alen Kreuzer, Odlukom vijeća oslobođen je vraćanja stipendije. 4. Martina Vondra, diplomirala je na Sveučilištu u Rijeci, Ekonomskom fakultetu, sveučilišni diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i bankarstvo i stekla stručni naziv magistra ekonomije. Odlukom vijeća oslobođena vraćan ja stipendije. 5. Ivona Žuger, diplomirala je na Sveučilištu u Rijeci, Ekonomskom fakultetu, sveučilišni diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i bankarstvo i stekla stručni naziv magistra ekonomije. Odlukom vijeća oslobođena vraćanja stipendije. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 604-02/17-01/2 URBROJ: 2103-17-01-22-73 Sirač, 03.11.2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 88. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=