ŽUPANIJSKI GLASNIK 12 - 2022

Broj 12 - GODINA MMXXII. Bjelovar, 31. prosinca 2022. ISSN 1331-3819 akti županA 215. Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", 83/22.), Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14., 70/17 i 98/19.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15 i 37/21), članka 56. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09,1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), Prvilnika o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko bilogorske županije Klasa: 611-01/22-01/5 Urbroj: 2103-09-22-1 I. prijedloga Kulturnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava na osnovu javnog poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu Članak 1. Ovom odlukom utvrđuju se projektne aktivnosti koje će se financirati u sklopu javnog poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu objavljenog 14. studenog 2022. godine na mrežnim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 2. Sukladno prijedlogu Kulturnog vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu financirat će se 46 aktivnosti u ukupnom iznosu od 157.300,00 kuna kako slijedi: PRIJEDLOG KULTURNOG PRIJAVITELJ NAZIV PROGRAMA VIJEĆA BJELOVARSKO- BILOGORSKE ŽUPANIJE EURA KUNA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DARUVAR MASKA - Mali sajam kazališta 597,25 4.500,00 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DARUVAR DarFest 2022 398,17 3.000,00

Stranica 2 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 PRIJEDLOG KULTURNOG PRIJAVITELJ NAZIV PROGRAMA VIJEĆA BJELOVARSKO- BILOGORSKE ŽUPANIJE EURA KUNA BJELOVARSKE MAŽORETKINJE - Odlazak na europsko prvenstvo: oprema, MAŽORETKINJE GRADA BJELOVARA troškovi prijevoza i smještaja 398,17 3.000,00 "TRADICIJSKI KULTURNI CENTAR" "FESTIVAL TRADICIJSKE GLAZBE BJELOVAR BILOGORE I HRVATSKE 2022." 398,17 3.000,00 KUD "BJELOVAR "BJELOVAR "DJEČJI FESTIVAL MEĐUNARODNOG FOLKLORA U ŠIBENIKU 2022." 398,17 3.000,00 UMJETNIČKA ORGANIZACIJA SHOOMA BRLOG KONCERT NA KAMENITOVCU 464,53 3.500,00 GRADSKA KNJIŽNICA SLAVKA KOLARA DANI SLAVKA KOLARA ČAZMA - KNJIŽEVNI DANI 2022. 331,81 2.500,00 KUD "SLAVKO KOLAR" PALEŠNIK 21. VEČER FOLKLORA 464,53 3.500,00 KUD GRANIČAR ČAZMA NABAVA NOŠNJI 398,17 3.000,00 ČEŠKA BESEDA DARUVAR FOLKLORNI ANSANBL HOLUBIČKA- ČUVARI KULTURNE BAŠTINE I KULTURNOG IDENTITETA ČEŠKE MANJINE 464,53 3.500,00 NIU JEDNOTA DARUVAR TISAK LISTA ZA DJECU "DETSKY KOUTEK" 265,45 2.000,00 NARODNA KNJIŽNICA PEROM DO USPJEHA: CRTICE IZ ŽIVOTA "PETAR PRERADOVIĆ" ZAVIČAJNIH PISACA ZA DJECU I MLADE BJELOVARSKOG KRAJA 398,17 3.000,00 DRUŠTVO ZA OČUVANJE HRVATSKE VOJNE TRADICIJE Helikopter Mil Mi 24 - demontaža i prijevoz 530,89 4.000,00 FOLKLORNI ASAMBL "ZDENAC" POSTAVLJANJE I KUPNJA KOREOGRAFIJE GAREŠNICA MOSLAVINE "OJ CURICE ŠTO SI STALA" 530,89 4.000,00 UDRUGA LOVARI - ROMSKA KUĆA POVIJEST AUTOHTONIH HRVATSKIH ROMA /dvojezična knjiga na hrvatskom i engleskom jeziku 265,45 2.000,00 CENTAR ZA KULTURU ČAZMA Priprema i realizacija monografije Aleksandar Marks 331,81 2.500,00 ČEŠKA OBEC BJELOVAR Božićne aktivnosti 265,45 2.000,00 PUČKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DARUVAR Zimski praznici u knjižnici 530,89 4.000,00 GAREŠ'KI KULTURNI CENTAR - Radionice plesova, pjesama i glazbala GAREŠNICA Bjelovarsko-bilogorske županije 530,89 4.000,00 PUHAČKI ORKESTAR BJELOVAR Novogodišnji koncert 398,17 3.000,00 RKT ŽUPA SV. IVANA KRSTITELJA Obnova orgulja u župnoj crkvi sv. Ivana Krstitelja 995,42 7.500,00 MATICA UMIROVLJENIKA BJELOVAR Aktivnosti zbora i orkestra MUB Bjelovar 2023. 398,17 3.000,00 OGRANAK HRVATSKOGA PEDAGOŠKO-KNJIŽEVNOG ZBORA BJELOVAR LJEPOTA ZAVIČAJNE RIJEČI 331,81 2.500,00 OGRANAK HRVATSKOGA BIBLIOTEKA STVARALAŠTVO UČITELJA PEDAGOŠKO-KNJIŽEVNOG ZBORA - SVE NAŠE AUTORICE 331,81 2.500,00 UDRUGA GAREŠNIČKIH MAŽORETKINJA 39. DRŽAVNI TURNIR ZADAR 398,17 3.000,00 UDRUGA GAREŠNIČKIH MAŽORETKINJA Odore - kombinezoni 398,17 3.000,00 KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO Programi poticanja i njegovanja tradicijske baštine "SLOGA" MIKLOUŠ i razvitka kulturno umjetničkog amaterizma 530,89 4.000,00

Stranica 3 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK PRIJEDLOG KULTURNOG PRIJAVITELJ NAZIV PROGRAMA VIJEĆA BJELOVARSKO- BILOGORSKE ŽUPANIJE EURA KUNA KULTURNO UMJETNČKO DRUŠTVO "KAMEN" SIRAČ Proslava 90-e obljetnice rada KUD-a "Kamen" Sirač 530,89 4.000,00 GRADSKI MUZEJ BJELOVAR Izložba "150 godina DVD-a Bjelovar" 265,45 2.000,00 GRADSKI MUZEJ BJELOVAR Nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova na bidermajerskom zidnom satu u okviru (GMB-6) 663,61 5.000,00 ŽUPA SV. M. MAGDALENE - KAPELA Uređenje svetišta župne crkve u Kapeli 929,06 7.000,00 UDRUGA "BILOGORSKI TURISTIČKI PUT" 7. ETNO FESTIVAL "BILOGORO, U SRCU TE NOSIM" 398,17 3.000,00 BJELOVARSKI SLAVUJI - FAKINI BJELOVARSKI SLAVUJI - FAKINI PROMIČU KULTURNE AKTIVNOSTI UMIROVLJENIKA 265,45 2.000,00 KUD ŠANDROVAC MANIFESTACIJA "JESEN U MOM KRAJU" 597,25 4.500,00 OGANAK MH U BJELOVARU - ODJEL ZA GLAZBU SNIMANJE I IZDAVANJE NOSAČA ZVUKA 398,17 3.000,00 UDRUGA NJEMACA I AUSTRIJANACA - KVALITETNIJOM PROMOCIJOM DO SIRAČ VEĆEG ODAZIVA 530,89 4.000,00 BIG BAND BJELOVAR SNIMANJE ALBUMA 530,89 4.000,00 BJELOVARSKO KAZALIŠTE SMOTRE I FESTIVALI, DRAMSKO, LUTKARSKI, GLAZBENI ODGOJ DJECE IMLADIH 530,89 4.000,00 KUU IVAN VITEZ TRNSKI NOVA RAČA PUTOVANJE NA MEĐUNARODNI FESTIVAL U OHRID, SJEVERNA MAKEDONIJA 398,17 3.000,00 DRUŠTVO ESPERANTISTA BJELOVAR IZABRANE PJESME ĐURE SUDETE U ESPERANTSKOM PRIJEVODU 371,62 2.800,00 SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ LIKOVNA KOLONIJA 100. OBLJETNICE JANA AMOSA KOMENSKOG I SAVEZA ČEHA U RH 398,17 3.000,00 UDRUGA ČAZMANSKIH MAŽORETKINJA MATERIJALI I OPREMA ZA UDRUGU 398,17 3.000,00 UDRUGA MLADOST ZA BUDUĆNOST POVRATAK U PROŠLOST 265,45 2.000,00 OGRANAK MATICE HRVATSKE DARUVAR LIKOVNA GRUPA "DA" ČUDESNA MOĆ BOJA 398,17 3.000,00 ZAVIČAJNI MUZEJ DARUVAR SRPSKI TRADICIONALNI OBIČAJI ZA BOŽIĆ 265,45 2.000,00 SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA SLAVONSKA, OBNOVA PROČELJA CRKVE SVETIH OTACA CRKVENA OPĆINA DARUVAR PRVOG VESELJENSKOG SABORA 995,42 7.500,00 UKUPNO: 20.877,30 157.300,00 Članak 3. Provedba ove odluke povjerava se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti a isplata sredstava Upravnom odjelu za financije. Članak 4. Bjelovarsko - bilogorska županija sklopit će sa prijaviteljima aktivnosti Ugovor o financiranju/sufinanciranju programa iz proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu: Članak 5. Protiv ove odluke može se podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana dostave odluke.

Stranica 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Članak 6. Dostava iz članka 5 se smatra obavljenom istekom osmog dana javne objave na mrežnim stranicama Bjelovarskobilogorske županije. Članak 7. Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave i objavit će se u "Županijskom glasniku" i na mrežnim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije. KLASA: 611-01/22-01/6 URBROJ: 2103-9-22-6 Bjelovar, 20. prosinca 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 216. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) i točke VI. Programa dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini ("Županijski glasnik", broj 11/22), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o imenovanju članova Stručne radne skupine za procjenu štete nastale prirodnom nepogodom zbog olujnog i orkanskog vjetra na području grada Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac I. U Stručnu radnu skupinu za provedbu Programa dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini (dalje u tekstu: Radna skupina) imenuju se: 1. Mario Ivanović, Grad Čazma 2. Tony Dvoržak, Grad Grubišno Polje 3. Ivana Cindrić Jurčević, Općina Berek 4. Igor Đurek, Općina Veliki Grđevac 5. Nikolina Pavlović, Općina Ivanska 6. Adrijana Župljanin, Općina Velika Trnovitica 7. Josip Kastmiler, Općina Đulovac 8. Dragan Lučić, Bjelovarsko-bilogorska županija 9. Suzana Raguž Pehar, Bjelovarsko-bilogorska županija 10. Arijana Andri, Bjelovarsko-bilogorska županija 11. Tajana Glogovšek, Bjelovarsko-bi logorska županija 12. Zlatko Pavičić, Bjelovarsko-bilogorska županija. II. Radna skupina odgovorna je za obradu Zahtjeva zaprimljenih na Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini (KLASA: 402-02/22-01/13, URBROJ: 2103-09-22-1), a sukladno kriterijima navedenim u Programu dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini ("Županijski glasnik", broj 11/22). III. Radna skupina dužna je provjeriti prihvatljivost podnositelja Zahtjeva i dostaviti Županu prijedlog Odluke za dodjelu potpore korisnicima koji su zadovoljili kriterije s pripadajućim iznosima te prijedlog Odluke o odbijanju zahtjeva zbog neprihvatljivosti podnositelja. Na temelju prijedoga Radne skupine, Župan donosi Odluku o dodjeli potpore i upućuje u daljnju proceduru Upravnom odjelu za poljoprivredu. IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 081-04/22-01/29 URBROJ: 2103-09-22-1 U Bjelovaru, 30. prosinca 2022. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 217. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 30. prosinca 2022. godine donosi

Stranica 5 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK ODLUKU o prijenosu imovine stečene projektom "Obnovimo put do zdravlja – uređenje prostora fizikalnih terapija Daruvarskih toplica" koja se vodila u poslovnim knjigama Bjelovarsko-bilogorske županije u poslovne knjige Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice Članak 1. Novostečena imovina nastala uređenjem prostora fizikalnih terapija Daruvarskih toplica, odnosno izvođenjem radova i obavljanjem stručnog nadzora u projektu "Obnovimo put do zdravlja – uređenje prostora fizikalnih terapija Daruvarskih toplica", prenosi se po završetku i konačnom obračunu u poslovne knjige Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice. Članak 2. Vrijednost svih ulaganja u projekt iz članka 1. ove Odluke iznosi 643.378,93 kn. Članak 3. Ukupnu vrijednost iz članka 2. ove Odluke, koja se vodila u poslovnim knjigama Bjelovarsko-bilogorske županije, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice unijet će u svoje poslovne knjige. Članak 4. Za provođenje ove Odluke odgovorni su pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade Bjelovarsko-bilogorske županije Andrea Bengez i ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice Ratko Vuković. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/21-01/27 URBROJ: 2103-09-22-31 Bjelovar, 30. prosinca 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 218. Na temelju Odluke o dodjeli sredstava za pomoć Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (KLASA: 022-03/2204/394, URBROJ: 50301-29/09-22-2), Rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (KLASA: 400-06/22-02/01, URBROJ: 50301-29/09-22-2) koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 05. listopada 2022. godine, te članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ODLUKU o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine I. Ovom Odlukom utvrđuje se raspored sredstava pomoći odobrenih iz Državnog proračuna za 2022. godinu odobrenih Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine - Aktivnost A576007 Administracije i upravljanje Ministarstvom, 3632 kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, Razdjel 076, glava 05 Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu u iznosu od 1.592.673,70 eura (12. 000.000,00 kuna), i sredstava na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, Razdjel 025 Ministarstvo financija, Glave 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države, Aktivnost 539019 Proračunska zaliha, račun 385 Izvanredni rashodi u iznosu od 3.318.070,21 eura (25.000.000,00 kuna), odnosno u ukupnom iznosu od 4. 910.743,91 eura (37.000.000,00 kuna). II. Dodijeljena sredstva iz Državnog proračuna u iznosu navedenim točkom I. ove Odluke, bit će raspoređena sukladno Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode nastale u rujnu 2022. godine (KLASA:920-03 /22-01/4, URBROJ: 2103/1-01-22-44) koju je donijela Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 10. sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine. III. Zadužuje se Upravni odjel za financije Bjelovarskobilogorske županije da sredstva iz točke I. ove Odluke doznači izravno na račune korisnika kako slijedi:

Stranica 6 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 Raspodjela Korisnik stambeni i javna opći Ukupni gospod.objekti poljoprivreda infrastruktura oprema šume troškovi zbroj Grad 8.325,380,96 kn 1.722.152,36 kn 427.810,56 kn 2.836.558,34 kn 20.531,00 kn 89.117,50 kn 13.421.550,72 kn Čazma 1.104.967,94 € 228.568,90 € 56.780,22 € 376.475,99 € 2.724,93 € 11.827,92 € 1.781.345,90 € Grad 5.536.373,75 kn 5.036.459,07 kn - 32.000,00 kn 10.246,00 kn 122.421,62 kn 10.737.500,44 kn Grubišno Polje 734.803,07 € 668.452,99 € 4.247,13 € 1.359,88 € 16.248,14 € 1.425.111,21 € Općina 213.840,50 kn 787.442,56 kn - 7.600,00 kn 1.008.883,06 kn Veliki Grđevac 28.381,51 € 104.511,59 € - - 1.008,69 € 133.901,79 € Općina 495.525,00 kn 1.048.439,78 kn 620.315,63 kn 876.128,77 kn - 5.812,50 kn 3.046.221,68 kn Berek 65.767,47 € 139.151,87 € 82.330,03 € 116.282,27 € 771,45 € 404.303,10 € Općina Velika 380.681,00 kn 592.363,55 kn 13.500,00 kn 986.544,55 kn Trnovitica 50.525,05 € 78.620,15 € - 1.791,76 € - - 130.936,96 € Općina 443.662,50 kn 616.408,50 kn 167.919,00 kn 174.842,64 kn 53.944,00 kn 24.705,00 kn 1.481.481,64 kn Ivanska 58.884,13 € 81.811,47 € 22.286,68 € 23.205,61 € 7.159,60 € 3.278,92 € 196.626,40 € Općina 406.021,42 kn 132.965,78 kn 2.831.462,50 kn 69.400,00 kn 456.074,60 kn 3.895.924,30 kn Đulovac 53.888,30 € 17.647,59 € 375.799,65 € 9.210,96 € 60.531,50 € - 517.078,01 € Ukupni zbroj: 34.578.106,39 kn (4.589.303,39 €) Zadužuju se nadležna tijela jedinica lokalne samouprave za donošenje odluke o raspodjeli sredstava pomoći po oštećenicima i to: - za pokriće do 100 % prijavljenih šteta na svom području na neosiguranim objektima u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba i to: obiteljske, višestambene, poslovne i gospodarske građevine, kuće za odmor i ostale građevine (garaže, spremišta i druge jednostavne građevine), - za pokriće do 67% od ukupno neosiguranih prijavljenih šteta u poljoprivredi, - za pokriće do 100% prijavljenih neosiguranih šteta na šumama u vlasništvu fizičkih osoba, - za pokriće do 100% prijavljenih šteta na neosiguranoj opremi, - za pokriće do 100% ostalih troškova nastalih prilikom sanacije posljedica prirodne nepogode (žurne nabave građevinskog materijala, izrade troškovnika i elaborata za procjenu štete i sl.) IV. Jedinice lokalne samouprave dužne su doznačena sredstva pomoći, temeljem raspodjele iz točke III. ove Odluke, oštećenicima isplatiti nakon kontrole o namjenskom korištenju sredstava. Sredstva dodjeljena oštećenicima iz točke III. ove Odluke strogo su namjenska i ne mogu se koristiti za druge svrhe. V. Zadužuje se Županijska uprava za ceste Bjelovarskobilogorske županije za izradu i dostavu elaborata o procjeni visine štete na ostalim objektima i površinama javne infrastrukture nastale na području jedinica lokalne samouprave pogođenih prirodnom nepogodom, a koje nisu obuhvaćene Registrom šteta. VI. Zadužuje se Županijska uprava za ceste za dostavu vjerodostojne dokumentacije o izvršenim uslugama izrade elaborata do iznosa od 38.565,60 eura (290.900,33 kuna), te o izvršenim radovima do iznosa od 282.874,92 eura (2.133.725,52 kuna), sukladno točki V. ove Odluke. VII. Neutrošena i nenamjenski utrošena sredstva odobrena u skladu s ovom Odlukom, korisnici su dužni vratiti u županijski proračun. VIII. Za namjensko korištenje sredstava dodijeljenih sukladno raspodjeli navedenoj točkom III. ove Odluke, te pravodobnu izradu izvješća o utrošku sredstava, odgovorni su gradonačelnici i načelnici. Izvješće o utrošenim sredstvima dostavlja se u tabelarnom obliku i sadrži: primatelja sredstava (ime, prezime, adresu i OIB), specifikaciju troškova (račun i/ili ovjerenu izjavu), isplaćeni iznos, te dodatno obrazloženje ako je za isplaćene iznose potrebno dodatno obrazloženje. IX. Zadužuje se Upravni odjel za financije Bjelovarskobilogorske županije za izradu zbirnog izvješća o zakonitom, namjenskom i svrhovitom utrošku dodijeljenih sredstava pomoći, dostavu nakon izrade nadležnim Ministarstvima, kao i za povrat neutrošenih sredstava pomoći.

Stranica 7 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK X. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Županijskom glasniku". KLASA:920-03/22-01/4 URBROJ:2103-09-22-45 Bjelovar, 29.12.2022. godine ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 219. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 30. prosinca 2022. godine donosi ODLUKU o prijenosu imovine stečene projektom "Sanacija dijela krovišta lječilišnog hotela Termal i sanacija poda terapijsko-rekreacijske dvorane" koja se vodila u poslovnim knjigama Bjelovarskobilogorske županije u poslovne knjige Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice Članak 1. Novostečena imovina nastala sanacijom dijela krovišta i sanacijom poda terapijsko-rekreacijske dvorane, odnosno izvođenjem radova i obavljanjem stručnog nadzora u projektu "Sanacija dijela krovišta lječilišnog hotela Termal i sanacija poda terapijsko-rekreacijske dvorane", prenosi se po završetku i konačnom obračunu u poslovne knjige Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice. Članak 2. Vrijednost svih ulaganja u projekt iz članka 1. ove Odluke iznosi 559.038,28 kn. Članak 3. Ukupnu vrijednost iz članka 2. ove Odluke, koja se vodila u poslovnim knjigama Bjelovarsko-bilogorske županije, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice unijet će u svoje poslovne knjige. Članak 4. Za provođenje ove Odluke odgovorni su pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, demografiju i mlade Bjelovarsko-bilogorske županije Andrea Bengez i ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice Ratko Vuković. Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 510-06/22-01/1 URBROJ: 2103-09-22-18 Bjelovar, 30. prosinca 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 220. Na temelju članka 15. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je ODLUKU o provođenju popisa imovine, obveza i potraživanja Članak 1. Poradi usklađenja stanja sredstava Bjelovarskobilogorske županije na dan 31. prosinca 2022. godine, treba obaviti popis: 1. Nefinancijske imovine: - neproizvedene dugotrajne imovine, - proizvedene dugotrajne imovine, - plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti, - sitnog inventara, - nefinancijske imovine u pripremi, - proizvedene kratkotrajne imovine. 2. Financijske imovine: - novca na računima i u blagajni, - depozita i jamčevnih pologa i potraživanja od zaposlenika, danih zajmova, - vrijednosnih papira, - dionica i udjela u glavnici, - potraživanja. 3. Obveza. Članak 2. Za obavljanje popisa osniva se sljedeće Povjerenstvo: 1. Zvjezdana Stella Horvatinčić – za predsjednicu, 2. Milana Sabolić – za članicu, 3. Ela Vojtek – za članicu, 4. Marko Karakaš – za člana, 5. Željko Babok – za člana. Članak 3. Povjerenstvo Bjelovarsko-bilogorske županije iz članka 2. ove Odluke izradit će izvještaj o obavljenom popisu na razini Bjelovarsko-bilogorske županije, utvrditi viškove i manjkove, te dati prijedlog za otpis, odnosno

Stranica 8 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 rashodovanje i dostaviti ga do 15. siječnja 2023. godine županu Bjelovarsko-bilogorske županije. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 030-02/22-01/22 URBROJ: 2103-09-22-01 Bjelovar, 27. prosinca 2022. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 221. Na temelju članka 25. Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine", 75/21) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 7/18 – pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske županije 30. prosinca 2022. godine, donosi PLAN klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 1. Planom klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja Upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake po sadržaju akata Upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije, te vrijeme čuvanja predmeta kao dokumentarnog i arhivskog gradiva. Članak 2. Planom se utvrđuju klasifikacijske oznake po sadržaju i broju dosjea koji proizlaze iz djelokruga rada gore navedenih tijela, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim i primljenim aktima od 01. siječnja 2022. godine, kako slijedi: KLASIFIKACIJSKA ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 0 DRŽAVA I DRUŠTVO, USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI I UPRAVA 004 LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE 004-01/ 01 Izvješća Izvješće Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova Z+5 godina 004-01/ 02 Općenito Ostvarenje prava nacionalnih manjina na području Bjelovarsko-bilogorske županije Trajno 004-02/ 01 Pojedine slobode, prava i dužnosti Opći i pojedinačni akti Trajno 006 POLITIČKE STRANKE 006-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti N+3 godine 006-01/ 02 Upisi i promjene Odluke, rješenja, zaključci Trajno 007 USTANOVE 007-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti N+5 godina 007-01/ 02 Osnivanja i imenovanja Osnivanja upravnih vijeća, imenovanja i razrješenja članova i ravnatelja Trajno 008 INFORMIRANJE 008-01/ 01 Općenito Dopisi, zahtjevi N+5 godina 008-01/ 02 Javno informiranje Pozivi N+5 godina 009 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 009-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti N+5 godina

Stranica 9 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKACIJSKA ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 009-01/ 02 Imenovanja Imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka Trajno 01 DRŽAVNO UREĐENJE 011 USTAV, ZAKONI I DRUGI PROPISI 011-01/ 01 Općenito Davanje mišljenja, tumačenja, dopisi, obavijesti N+5 godina 011-01/ 02 Postupak donošenje propisa Prijedlozi i nacrti propisa N+5 godina 011-01/ 03 Objavljivanje propisa Službeni glasnik, donošenje propisa Trajno 011-02/ 01 Statuti Objavljivanje i donošenje statuta, suglasnosti i dopune statuta, Poslovnici o radu Trajno 012 IZBORNI SUSTAV 012-01/ 01 Registar birača Trajno 012-02/ 01 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor Trajno 012-03/ 01 Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske Trajno 012-04/ 01 Izbori za članove Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske Trajno 012-05/ 01 Lokalni izbori Z+5 godina 012-06/ 01 Financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe Z+11 godina 012-07/ 01 Ostalo Z+5 godina 012-08/ 01 Izborni sustav- općenito Upute o postupanju, dopisi, obavijesti, očitovanja Z+3 godina 012-09/ 01 Birački spiskovi- općenito Popisi birača, obavijesti i dopisi Z+3 godina 012-09/ 02 Potvrde o upisu u popis birača Zahtjevi i potvrde N+5 godina 012-09/ 03 Potvrde o glasanju Zahtjevi i potvrde N+5 godina 012-09/ 04 Obavijesti o promjenama u popisu birača Obavijesti o upisima promjena i dopuna podataka N+5 godina 012-09/ 05 Zaključenje popisa birača Popisi, obavijesti, očitovanja N+5 godina 012-10/ 01 Izbori i opoziv Izbori u mjesnoj samoupravi Z+5 godina 012-11/ 01 Rad delegacija i delegata Zapisnici provedenih izbora Trajno 013 REFERENDUM I DRUGI OBLICI SUDJELOVANJA GRAĐANA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 013-01/ 01 Općenito Pozivi, zahtjevi, obavijesti N+5 godina 013-02/ 01 Referendum Provođenje referenduma Trajno 013-03/ 01 Drugi oblici osobnog izjašnjavanja Trajno 014 TERITORIJALNA RAZGRANIČENJA 014-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti, upute Z+5 godina 014-02/ 01 Područja općina Ustrojavanje Trajno 014-03/ 01 Gradovi i naselja Ustrojavanje Trajno 016 NACIONALNE MANJINE 016-01/ 01 Općenito Izvješća, mišljenja Z+5 godina 016-01/ 02 Prava nacionalnih manjina Ostvarivanje prava nacionalnih manjina Trajno

Stranica 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 KLASIFIKACIJSKA ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 02 TIJELA DRŽAVNE VLASTI I DRUGA JAVNOPRAVNA TIJELA 023 TIJELA DRŽAVNE UPRAVE 023-01/ 01 Općenito Pozivi, upute, obavijesti, informacije, mišljenja N+2 godine 023-01/ 02 Tijela državne uprave Zaključci, rješenja, odluke Trajno 024 JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 024-01/ 01 Općenito Dopisi, očitovanja, upiti, obavijesti N+3 godine 024-01/ 02 Odluke i zaključci Odluke, zaključci, rješenja Trajno 024-02/ 01 Županijska skupština-općenito Pozivi, dopisi, obavijesti, upiti, potvrde N+1 godine 024-02/ 02 Županijska skupština Sjednice, zapisnici, odluke Trajno 024-02/ 03 Planovi rada Županijske skupštine Trajno 024-02/ 04 Odbori i povjerenstva Županijske skupštine Pozivi, zapisnici, odluke Trajno 025 PRAVNE OSOBE S JAVNIM OVLASTIMA 025-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti i očitovanja N+3 godine 025-01/ 02 Pravne osobe s javnim ovlastima Osnivanja, ustroj i djelatnost Trajno 029 RADNA TIJELA U SASTAVU JAVNOPRAVNIH TIJELA 029-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti i očitovanja N+3 godine 029-01/ 02 Radna tijela u sastavu javnopravnih tijela Osnivanje povjerenstva, imenovanja i razrješenja članova Trajno 03 UPRAVNO POSLOVANJE 030 ORGANIZACIJA, METODE I TEHNIKE RADA 030-01/ 01 Općenito Iso standardi, dopisi, obavijesti, popisi, prijedlozi N+5 godina 030-02/ 01 Organizacija rada i radni postupci Odluke o popisu obveza i potraživanja Trajno 030-03/ 01 Informatička djelatnost Telekomunikacijska i informatička oprema, natječaji, obavijesti Z+5 godina 030-04/ 01 Uredska pomagala i strojevi Dopisi, obavijesti, natječaji, popisi Z+5 godina 030-05/ 01 Organizacija i oprema radnih prostorija Zahtjevi, zamolbe, natječaji Z+5 godina 030-06/ 01 Ostalo Z+5 godina 031 PRIJAMNE SLUŽBE, SLUŽBE TJELESNE ZAŠTITE I DRUGE USLUGE, TEHN. I POM. POSLOVI, OZNAKE I OBAVIJESTI 031-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti, obavijesti, zamolbe N+2 godine 031-02/ 01 Natpisne i oglasne ploče Objave N+5 godina 031-03/ 01 Poštanske usluge Ugovori, ponude, cjenici Z+5 godina 031-04/ 01 Fizičko-tehnička zaštita Ugovori, ponude, cjenici, natječaji Z+5 godina 031-05/ 01 Usluge održavanja i čišćenja Ugovori, ponude, natječaji, upiti Z+5 godina 031-06 01 Vozni park Ugovori, ponude, upiti, police osiguranja Z+5 godina

Stranica 11 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKACIJSKA ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 032 INFORMACIJSKO- DOKUMENTACIJSKO POSLOVANJE 032-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti N+2 godine 032-01/ 02 Stručni časopisi, službena glasila i druga stručna literatura Županijski glasnik N+2 godine 032-01/ 03 Pretplata Postupci nabave, ponude Z+5 godina 032-02/ 01 Ostala stručna literatura Z+5 godine 034 UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR 034-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti N+1 godina 034-02/ 01 Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda Potvrde N+1 godina 034-03/ 01 Izvještaji o stanju rješavanja upravnih stvari Izvještaji Z+5 godina 035 UREDSKO POSLOVANJE 035-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti, dopisi N+1 godina 035-02/ 01 Klasifikacijske oznake i plan brojčanih oznaka Trajno 035-03/ 01 Primjena informacijske tehnologije u uredskom poslovanju Trajno 035-04/ 01 Evidencije Trajno 036 UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM 036-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti N+3 godine 036-02/ 01 Čuvanje, zaštita i obrada dokumentarnog gradiva Propisi, odluke, popisi Trajno 036-03/ 01 Vrednovanje, odabiranje i izlučivanje dokumentarnog gradiva Zapisnici i odluke Trajno 036-04/ 01 Predaja arhivskog gradiva Zapisnici i odluke Trajno 038 PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMBILJI 038-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti i zahtjevi za izradu N+2 godine 038-02/ 01 Odobrenja Odobrenje za izradu i uništenje Trajno 038-03/ 01 Upotreba, čuvanje i uništavanje Očevidnik Trajno 039 UPRAVLJANJE KVALITETOM 039-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti N+1 godine 039-01/ 02 Norme, specifikacije i certifikati Trajno 04 UPRAVNI, INSPEKCIJSKI I DRUGI NADZORI U JAVNOPRAVNIM TIJELIMA 041 NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA 041-01/ 01 Općenito Očitovanja, mišljenja, zapisnici, izvješća Trajno 042 UNUTARNJE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU I REVIZIJA 042-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti N+1 godina 042-02/ 01 Nadzor Zapisnici i izvješća Trajno

Stranica 12 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 KLASIFIKACIJSKA ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 043 UPRAVNA INSPEKCIJA 043-01/ 01 Općenito Obavijesti, upiti, postupanja po prijavama N+3 godine 05 PREDSTAVKE, MOLBE, PRIJEDLOZI I PRITUŽBE 050 PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD JAVNOPRAVNIH TIJELA 050-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti, dopisi N+2 godina 050-01/ 02 Pritužbe i predstavke Zahtjevi, predmeti, odgovori na pritužbe i predstavke Z+2 godine 052 OSTALE PREDSTAVKE I PRITUŽBE 052-01/ 01 Općenito N+2 godina 052-01/ 02 Pritužbe i predstavke Zahtjevi, predmeti, odgovori na pritužbe i predstavke Z+2 godine 053 MOLBE I PRIJEDLOZI 053-01/ 01 Molbe i prijedlozi N+2 godina 06 ODLIKOVANJA, JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA 060 ODLIKOVANJA 060-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti, prijedlozi Z+5 godina 060-01/ 02 Odlikovanja domaćih osoba i organizacija Oduke o odlikovanjima Trajno 061 JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA 061-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti, prijedlozi o dodjeli javnih priznanja Z+5 godina 061-01/ 02 Dodjela nagrada i priznanja Odluke o dodjeli Trajno 08 DUŽNOSNICI 081 DUŽNOSNICI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE SAMOUPRAVE) 081-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi i obavijesti o službenicima i namještenicima N+1 godina 081-02/ 01 Rukovodeći radnici Rješenja, odluke o imenovanju i razrješenju Trajno 081-03/ 01 Službenici i namještenici Rješenja, odluke o imenovanju i razrješenju Trajno 081-04/ 01 Stručni suradnici Rješenja, odluke o imenovanju i razrješenju članova odbora Trajno 1 RAD I RADNI ODNOSI 10 ZAPOŠLJAVANJE 100 POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA 100-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti, informacije o zapošljavanju stranih državljana ili osoba s invaliditetom N+5 godina 101 KRETANJE ZAPOSLENOSTI 101-01/ 01 Općenito Obavijesti i dopisi o godišnjem planu poticanja zapošljavanja N+5 godina 102 NEZAPOSLENOST 102-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti, zaključci o nezaposlenosti i zapošljavanju N+3 godina

Stranica 13 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKACIJSKA ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 103 USMJERAVANJE ZANIMANJA 103-01/ 01 Prekvalifikacije Obavijesti, rješenja, odluke N+5 godina 11 RADNI ODNOSI 110 ZAPOSLENI U JAVNOM SEKTORU 110-01/ 01 Evidencija kadrova u organima uprave Evidencija djelatnika Trajno 110-01/ 02 Odluke i rješenja o djelatnicima institucija BBŽ Odluke, rješenja, zaključci Trajno Očevidnici Trajno 110-02/ 01 Ovlaštenja za potpisivanje Odluke, zaključci, rješenja Trajno 112 ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA, PRIJAM U SLUŽBU I PRESTANAK SLUŽBE, UGOVOR O DJELU, DOPUNSKI RAD I OSTALO 112-01/ 01 Općenito Upiti, otvorene zamolbe, obavijesti, dopisi, potvrde o radnom odnosu N+5 godina 112-02/ 01 Na neodređeno vrijeme Natječaj za prijam u službu N+5 godina 112-02/ 02 Rješenja Rješenja o prijmu ili prestanku službe Trajno 112-03/ 01 Na određeno vrijeme Rješenja o prijmu ili prestanku službe Trajno 112-04/ 01 Ugovor o djelu Z+5 godina 112-05/ 01 Dopunski rad Trajno 112-05/ 02 Prekovremeni rad Z+5 godina 112-06/ 01 Ostalo Dostava podataka o zaposleniku 50 godina Matična knjiga Trajno Personalni dosje djelatnika N+70 godina 113 RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA, OBUSTAVE RADA 113-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti i potvrde N+1 godina 113-02/ 01 Službena putovanja Zahtjevi, odluke i rješenja N+5 godina 113-03/ 01 Godišnji odmor Zahtjevi i rješenja o korištenju godišnjeg odmora Z+2 godine 113-04/ 01 Dopusti Zahtjevi i rješenja o korištenju plaćenog dopusta Z+2 godine 113-05/ 01 Bolovanja Zahtjevi i rješenja o bolovanju Z+3 godine 113-06/ 01 Obustave rada Z+5 godina 113-07/ 01 Radno vrijeme Evidencija prisutnosti na poslu Z+3 godine 114 RADNI SPOROVI, MATERIJALNA I DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 114-01/ 01 Općenito Upiti, obavijesti, opomene Z+5 godina 114-02/ 01 Radni sporovi Radni sporovi Z+5 godina 114-03/ 01 Disciplinska odgovornost i postupak Disciplinski postupak Z+5 godina 115 ZAŠTITA NA RADU 115-01/ 01 Općenito Upiti i obavijesti N+1 godina 115-02/ 01 Predmeti zaštite na radu Zapisnici o nesrećama na radu Z+5 godina 115-03/ 01 Posebna zaštita Izvještaji i zapisnici o posebnoj zaštiti žena i osoba s invaliditetom Z+5 godina 115-04/ 01 Ozljede na radu Zapisnici, izvještaji Z+5 godina

Stranica 14 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 KLASIFIKACIJSKA ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 116 INSPEKCIJA RADA 116-01/ 01 Općenito Dopisi, upute, obavijesti N+1 godina 116-02/ 01 Inspekcijski poslovi Izvještaji i zapisnici o inspekcijskim poslovima u području rada i zaštite na radu Z+10 godina 117 RADNI STAŽ 117-01/ 01 Općenito Upiti, zamolbe, obavijesti i potvrde N+3 godine 117-02/ 01 Minuli rad Trajno 117-03/ 01 Radne knjižice Izdavanje i upisivanje promjena u radne knjižice N+10 godina 02 Pohrana radnih knjižica Trajno 118 STRUČNA SPREMA, KVALIFIKACIJE 118-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi i obavijesti N+1 godine 118-02/ 01 Stručna sprema N+2 godine 118-03/ 01 Kvalifikacije N+2 godine 119 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, OCJENJIVANJE I OSTALO 119-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti, upozorenja o kašnjenju N+3 godine 119-02/ 01 Izobrazba djelatnika tijekom radnog vremena N+5 godina 119-03/ 01 Kadrovske evidencije Očevidnici o kadrovima Trajno Popis zaposlenika članova sindikata Trajno 119-04/ 01 Pravilnik o ocjenjivanju Trajno 119-04/ 02 Ocjenjivanje rada radnika u tijelima uprave Izvještaji, rješenja, upute, prijedlozi i mišljenja Z+5 godina 12 PLAĆE 120 STJECANJE PLAĆE 120-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti i obavijesti 5 godina 120-01/ 02 Potvrda o promjeni tekućeg računa djelatnika N+5 godina 120-02/ 01 Utvrđivanje, raspoređivanje i raspodjela Rješenja Trajno 120-03/ 01 Dodaci na plaću Rješenja po osnovi tekućeg rada, minulog rada, osnovi inovacija, itd. Trajno 121 OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA 121-01/ 01 Isplata regresa Odluke, rješenja i druga dokumentacija Z+2 godine 121-02/ 01 Ostale isplate Troškovi prijevoza s posla i na posao, odluke o isplatama nagrada, naknada i poklona (uskrsnica, božićnica, Sv. Nikola) Z+2 godine 121-02/ 02 Odluke Odluka o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima djelatnika Trajno 121-03/ 01 Dnevnice Z+2 godine 121-04/ 01 Terenski dodatak Z+2 godine 121-05/ 01 Naknada za odvojeni život od obitelji Z+2 godine 121-06/ 01 Naknada za prijevoz na posao i sa posla Z+2 godine 121-07/ 01 Naknada za topli obrok Z+2 godine 121-08/ 01 Troškovi preseljenja Z+2 godine

Stranica 15 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKACIJSKA ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 121-09/ 01 Pomoć u slučaju smrti Z+2 godine 121-10 01 Jubilarne nagrade Z+3 godine 121-11/ 01 Otpremnina Z+2 godine 121-12/ 01 Autorski honorari Z+2godine 121-13/ 01 Ostalo Odbitci iz plaće Z+2 godine 13 STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 130 TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJA 130-01/ 01 Općenito Trajno 130-02/ 01 Tečajevi, savjetovanja i seminari Z+2 godine 131 SPECIJALIZACIJE I DRUGA STRUČNA USAVRŠAVANJA 131-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti i obavijesti N+1 godina 131-02/ 01 Specijalizacije i edukacije Z+2 godine 132 VJEŽBENICI, PRIPRAVNICI I STRUČNA PRAKSA 132-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti i obavijesti N+1 godina 132-01/ 02 Planovi Planovi o prijmu vježbenika i pripravnika Trajno 132-01/ 03 Pravilnici Pravilnici o stručnom osposobljavanju Trajno 132-02/ 01 Prijam vježbenika ili pripravnika Rješenja Trajno 133 DRŽAVNI, STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI 133-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi i obavijesti N+1 godina 133-02/ 01 Stručni ispiti Prijave za polaganje državnog stručnog ispita Z+5 godina 133-02/ 02 Rješenja Rješenja o odobrenju polaganja stručnog ispita Z+5 godina 133-03/ 01 Uvjerenje o položenom stručnom ispitu Trajno 14 MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE 140 MIROVINSKO OSIGURANJE 140-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi i obavijesti N+1 godina 140-02/ 01 Prijave, odjave i promjene Trajno (u personalnom dosjeu) 140-03/ 01 Pravo na starosnu mirovinu Rješenja o ostvarenju prava na starosnu mirovinu Trajno 140-04 01 Mirovina po posebnim propisima Rješenja o ostvarenju prava mirovinu po posebnim propisima Trajno 141 INVALIDSKO OSIGURANJE 141-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi i obavijesti N+1 godina 141-02/ 01 Invalidske mirovine Rješenja o ostvarenju prava na invalidsku mirovinu Trajno 143 DOPLATAK ZA DJECU 143-01/ 01 Doplatak za djecu Zahtjevi, utvrđivanja prava, izvješća i sl. Z+2 godine 15 SINDIKATI, UDRUGE POSLODAVACA I KOLEKTIVNI UGOVORI 150 SINDIKATI 150-01/ 01 Osnivanje, djelovanje i prestanak Obavijesti o izborima, izvješća, podaci o članovima Z+5 godina

Stranica 16 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 KLASIFIKACIJSKA ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 152 KOLEKTIVNI UGOVORI 152-01/ 01 Zaključak o prihvaćanju Prijedlog zaključka i zaključak o prihvaćanju dodatka Kolektivnog ugovora Z+5 godina 152-01/ 02 Općenito Mišljenja, ocjene, tumačenje i dostave ugovora N+1 godina 152-02/ 01 Kolektivni ugovori Kolektivni ugovori institucija, organizacija, privatnih tvrtki i sl. Z+5 godina 152-03/ 01 Evidencija kolektivnih ugovora Trajno 2 UNUTARNJI POSLOVI 22 OSOBNA STANJA GRAĐANA 222 OSOBNO IME 222-01/ 01 Rješenje o promjeni osobnog imena Zahtjevi i rješenja Trajno 222-01/ 02 Osobno ime u pravnom prometu Zahtjevi, izjave i rješenja Trajno 223-01 MATIČARSTVO- Rođeni 223-01/ 01 Temeljni upis u MR prijavom rođ. i upis u MR temeljem rješenja Zahtjevi i rješenja Trajno 223-01/ 02 Potvrda o slobodnom bračnom stanju Trajno 223-01/ 03 Zapisnik o prizn. Očinstva, prom. prezimena nakon priznanja očinstva Trajno 223-01/ 04 Ispravci i dopune u MR Zahtjevi i rješenja Trajno 223-01/ 05 Izdavanje rodnih listova N+3 godine 223-01/ 06 Službeni zahtjevi, ostalo zahtjevi o ispravcima podataka N+3 godine 223-01/ 07 Zapisnik prijave novorođenog djeteta Trajno 223-01/ 08 Međunarodni izvadak iz MR N+3 godine 223-02 MATIČARSTVO - Vjenčani 223-02/ 01 Temeljni upis u MV - zapisnik o prijavi namjere zaključenja braka Trajno 223-02/ 02 Obavijest o sklopljenom braku Trajno 223-02/ 03 Presude o razvodu braka Trajno 223-02/ 04 Ispravci u MV Zahtjevi i rješenja Trajno 223-02/ 05 Izvadak iz MV-vjenčani list N+3 godine 223-02/ 06 Službeni zahtjevi i ostalo N+3 godine 223-02/ 07 Potvrde za vjersko sklapanje braka Trajno 223-02/ 08 Međunarodni izvadak iz MV N+3 godine 223-02/ 09 Utvrđivanje pretpostavki za sklapanje braka Trajno 223-03 MATIČARSTVO - Umrli 223-03/ 01 Temeljni upis u MU - prijava smrti, potvrda, smrtovnica Trajno 223-03/ 02 Obavijesti o smrti Trajno 223-03/ 03 Sastavljanje smrtovnice Trajno 223-03/ 04 Ispravci i dopune u MU Zahtjevi i rješenja Trajno 223-03/ 05 Izvadak iz MU - smrtni list N+3 godine 223-03/ 06 Službeni zahtjevi i ostalo N+3 godine

Stranica 17 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKACIJSKA ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 223-03/ 07 Međunarodni izvadak iz MU N+3 godine 223-04/ 01 Registar životnog partnerstva Trajno 223-05/ 01 Osobna stanja građana (općenito) Jedinstveni matični broj građana Trajno 223-06 MATIČARSTVO - Ostalo 223-06/ 01 Zapisnik o namjeri sklapanja životnog partnerstva Trajno 223-06/ 02 Izvadak iz registra životnog partnerstva N+3 godine 223-06/ 03 Potvrda o životnom partnerstvu N+3 godine 223-06/ 04 Promjena osobnog imena životnog partnera Trajno 223-06/ 05 Prestanak životnog partnerstva raskidom ili poništenjem Trajno 223-06/ 06 Obavijest o smrti životnog partnera Trajno 223-06/ 07 Ispravci i dopune podataka u registru živ. Partnerstva Trajno 223-06/ 08 Utvrđivanje pretpostavki za sklapanje životnog partnerstva Trajno 223-06/ 09 Općenito Dopisi, upiti, mišljenja, obavijesti i informacije N+3 godine 224 DRŽAVLJANSTVO 224-02/ 01 Prestanak hrvatskog državljanstva Trajno 224-03/ 01 Općenito Poništenja upisa, pritužbe, upute, okružnice, upiti, dopisi Trajno 224-03/ 02 Upis u KD Trajno 224-03/ 03 Izdavanje domovnica i potvrda iz KD N+3 godine 224-03/ 04 Rješavanje zamolnica iz KD N+3 godine 224-03/ 05 Promjene u vezi s osnovnim upisima u KD Primitak, otpust, utvrđivanje i odricanje državljanstva Trajno 23 OSTALI UNUTARNJI POSLOVI 230 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA 230-01 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - Općenito 230-01/ 01 Općenito - udruge Upiti, obavijesti, informacije, mišljenja, pozivi za usklađivanja statuta udruga, zapisnici sa skupština udruga N+3 godine 230-01/ 02 Izvadak iz Registra udruga N+3 godine 230-01/ 03 Općenito - zaklade Upiti, obavijesti, informacije, mišljenja N+3 godine 230-01/ 04 Izvadak iz Registra zaklada N+3 godine 230-02 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - Pojedinačni predmeti 230-02/ 01 Rješenja o upisu u Registar udruga Trajno 02 Rješenja o upisu promjena u Registar udruga Trajno 03 Rješenja o prestanku i brisanju udruga iz Registra Trajno 04 Evidencija udruga sindikata i poslodavaca Trajno 05 Inspekcijski nadzor nad radom udruga Zapisnici i izvješća N+10 godina

Stranica 18 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 KLASIFIKACIJSKA ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 06 Rješenja o upisu u Registar zaklada Trajno 07 Rješenja o upisu promjena u Registar zaklada Trajno 08 Rješenja o prestanku i brisanju zaklada Trajno 09 Inspekcijski nadzor nad radom zaklada N+10 godina 24 SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 240 CIVILNA ZAŠTITA 240-01/ 01 Općenito Dopisi, obavijesti, informacije, upiti Z+5 godina 240-02/ 01 Imenovanja Imenovanja članova stožera Z+5 godina 240-03/ 01 Postupci Planovi, odluke, izvješća, analize sustava Z+5 godina 240-04/ 01 Jednokratna dodjela sredstava - požari Odluke, ugovori Z+5 godina 25 VATROGASTVO 250 USTROJAVANJE, OSNIVANJE I RAD VATROGASNIH POSTROJBI I VATROGASNIH ORGANIZACIJA 250-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti, obavijesti Z+5 godine 250-02/ 01 Ustroj i organizacija Odluke, rješenja i zaključci o osnivanju, organizaciji i imenovanju Trajno 250-03/ 01 Suglasnosti Suglasnosti na izmjene i dopune statuta N+2 godina 250-04/ 01 Izvještaji o radu Z+5 godina 250-05/ 01 Dodjela sredstava Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+11 godina 254 INSPEKCIJSKI NADZOR U SUSTAVU VATROGASTVA 254-01/ 01 Inspekcijski nadzori Zapisnici i izvještaji Z+5 godina 3 GOSPODARSTVO 30 GOSPODARSKI SUSTAV I EKONOMSKA POLITIKA 300 GOSPODARSKO PLANIRANJE 300-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti, zamolbe i obavijesti Z+5 godina 300-01/ 02 Kreditiranje obrt. sred. "Covid 19" Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 03 Potpora novootvorenim obrtima Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 04 Sufinan. Dokument. - prijava gospodar. na fondove Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 05 Sufinan. Dokument. - prijava obrtnika na fondove Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 06 Potpora tvrtkama i obrtima kojima je obustavljen rad Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 07 Poticanje certificiranja i uvođenja sustava kvalitete Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 08 Sufinanciranje nastupa na sajmovima Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 09 Sufinanciranje nabavke strojeva i opreme Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 10 Sufinanciranje uređenja poslovnih objekata i radionica Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina

Stranica 19 Broj 11 ÆUPANIJSKI GLASNIK KLASIFIKACIJSKA ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 300-01/ 11 Sufinanciranje uvođenja BIKE&BED standarda Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 12 Sufinan. vlast. učešća u prov. projek. za gospodarstvenike Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 13 Sufinan. vlast. učešća u prov. projek. za obrtnike Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 14 Potpora razvoja poduzetničkoj infrastrukturi Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 15 Potpora promociji i marketingu turist. ponude BBŽ Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 16 COVID-19, kreditna linija za poduzetnike Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 300-01/ 17 Potpora za implementaciju obnovljivih izvora energije Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 302 GOSPODARSKI RAZVOJ 302-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti, obavijesti, informacije o razvoju gospodarstva, poticanju ulaganja i sl. N+2 godine 303 GOSPODARSKA SURADNJA 303-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti, obavijesti Z+5 godina 303-02/ 01 U zemlji Projekti Trajno 303-03/ 01 S inozemstvom Projekti Trajno 31 INDUSTRIJA, RUDARSTVO I PODUZETNIŠTVO 310 INDUSTRIJA I RUDARSTVO 310-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, mišljenja, obavijesti Z+5 godina 310-02/ 01 Proizvodnja nafte, zemnog plina i naftnih derivata Koncesija za distribuciju plina Trajno 310-03/ 01 Proizvodnja i prerada nemetalnih minerala Rješenja i odluke Trajno 310-04/ 01 Proizvodnja kamena, šljunka i pijeska Rješenja i odluke Trajno 310-05/ 01 Proizvodnja građevinskog materijala Rješenja i odluke Trajno 311 PODUZETNIŠTVO, OBRT I ZADRUGARSTVO 311-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti, zamolbe N+3 godine 311-01/ 02 Uvjerenja Uvjerenja i izvadak iz Obrtnog registra N+1 godina 311-01/ 03 Izvješća o stanju obrta i poduzetništva Z+5 godina 311-02/ 01 Obrtništvo- rješenja Trajno 311-03/ 01 Kućna radinost Odobrenja i prestanci obavljanja kućne radinosti i sporednog zanimanja Trajno 311-04/ 01 Osnivanje Zadruga Rješenja Trajno 311-04/ 02 Prestanak postojanja zadruga Rješenja Trajno 320 POLJOPRIVREDA 320-01/ 01 Općenito Dopisi, upiti, obavijesti, informacije N+3 godine 320-01/ 02 Edukacija poljoprivrednika Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 03 Prodaja polj. proizvoda Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 04 Osiguranje usjeva Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 05 Ekološka proizvodnja Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 06 Analiza tla Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+10 godina

Stranica 20 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 11 KLASIFIKACIJSKA ROKOVI OZNAKA PO DOSJE DJELATNOST ČUVANJA SADRŽAJU 320-01/ 07 Potpore za pčelarstvo Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 08 Potpora stočarskoj proizvodnji Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 09 Potpora biljnoj i voćarskoj proizvodnji Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 10 Potpora za okrupnjavanje polj. zemljišta Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 11 Sufinanciranje razvojnih projekata u polj. Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 12 Upisnik proizvođača božićnih drvaca Zahtjevi i rješenja N+15 godina 320-01/ 13 Božićna drvca - uvjerenja N+1 godina 320-01/ 14 Druge potpore Z+5 godina 320-01/ 15 Ostalo Z+5 godina 320-02 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 320-02/ 01 Općenito Dopisi, upiti, obavijesti, mišljenja, zamolbe N+3 godina 320-02/ 02 Program raspolaganja polj. zemljištem Trajno 321 ŠUMARSTVO 321-01/ 01 Općenito Upiti, dopisi, obavijesti N+3 godine 321-02/ 01 Dozvole za čistu sječu šuma Rješenja Trajno 323 LOVSTVO 323-01/ 01 Općenito Zamolbe, upiti, dopisi i obavijesti N+3 godine 323-01/ 02 Osiguranje lovišta Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 03 Obnova lovačke kuće/doma Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 04 Unos pernate divljači Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 05 Unos zeca Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 06 Odstrjel predatora Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 07 Nabava sredstava za zaštitu usjeva Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 08 Promidžba lovstva Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 09 Legalizacija kuće/doma Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 10 Kupovina zemljišta za remize Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 11 Osposobljavanje lovočuvara Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 12 Lovna kinologija Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 13 Prevencija metilja Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-01/ 14 Lovno streljaštvo Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 320-01/ 15 Izgradnja lovačkog strelišta Javni pozivi, zahtjevi, dodjele potpora Z+5 godina 323-02/ 01 Lovišta i lovna područja - općenito Upiti, obavijesti, uzgajališta, ustanovljenje granica Trajno 323-03/ 01 Uzgoj, zaštita i korištenje divljači Zahtjevi, podaci, upiti, obavijesti, rješenja o zabrani lova Trajno 325 VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA 325-01/ 01 Općenito Uknjižba prava vlasništva na kanalima, projekti, dodjele sredstava, programi zaštite vode Trajno 325-02/ 01 Zaštita od štetnog djelovanja voda Trajno 325-03/ 01 Korištenje voda Trajno 326 STOČARSTVO 326-01/ 01 Općenito Dopisi i obavijesti o stočarstvu, programi razvoja stočarstva, uzgoj životinja N+3 godine 33 TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM 330 UNUTARNJA TRGOVINA

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=