ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2023

Broj 4 - GODINA MMXXIII. Bjelovar, 20. travanj 2023. ISSN 1331-3819 AKTI ŽUPANA 71. Temeljem članka 26. stavka 4. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 123/17), članka 23. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 89/18) i članka 56. Statuta Bjelovarskobilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarskobilogorske županije dana, 19. travnja 2023. godine, donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Provedbenog programa Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2021. - 2025. godine Članak 1. Ovom Odlukom donose se izmjene i dopune Provedbenog programa Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2021. - 2025. godine zbog usklađivanja s Planom razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje do 2027. godine i Proračunom Bjelovarsko-bilogorske županije Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 972-01/23-01/01 URBROJ: 2103-15/01-23-1 Bjelovar, 19.04.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 72. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) i članka 13. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije (KLASA:012-03/22-01/01, URBROJ:2103-78-22-1) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 3. travnja 2023. godine, donio je ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Izmjene Statuta Javne ustanove Razvo-

Stranica 2 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 jne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA:012-03/23-01/01, URBROJ: 2103-78-23-01 koje je donijelo Upravno vijeće Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije na 13. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2023. godine. II. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 025-01/23-02/03 URBROJ: 2103-15/01-23-1 Bjelovar, 03.04.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 73. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Rovišće za ustupanje na korištenje školskog igrališta i školsko sportske dvorane I. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Rovišće za ustupanje na korištenje školskog igrališta i školsko sportske dvorane Općini Rovišće povodom dana Općine 21. travnja 2023. godine i izvođenja koncerta. II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku”. KLASA: 602-01/23-01/16 URBROJ: 2103-18-01/11-23-2 Bjelovar, 04.04.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 74. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 04. travnja 2023. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja administratora/ice na neodređeno, puno radno vrijeme, dva (2) izvršitelja/ice u Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja administratora/ice na neodređeno, puno radno vrijeme, dva (2) izvršitelja/ice, donijetu na sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar, Klasa: 02101/23-03/03, Urbroj: 2103-72-03-23-12, od 28. ožujka 2023. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/23-01/02 URBROJ: 2103-17-01/01-23-98 Bjelovar, 04. 04. 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 75. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 04. travnja 2023. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja kuhara/ice na neodređeno, puno radno vrijeme, dva (2) izvršitelja/ice u Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja kuhara/ice na neodređeno, puno radno vrijeme, dva (2) izvršitelja/ ice, donijetu na sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar, Klasa: 021-01/23-03/03, Urbroj: 2103-72-03-23-13, od 28. ožujka 2023. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/23-01/02 URBROJ: 2103-17-01/01-23-99 Bjelovar, 04. 04. 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 3 Broj 4 ŽUPANIJSKI GLASNIK 76. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 04. travnja 2023. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja referenta/ice nabave na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica u Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja referenta/ ice nabave na neodređeno, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica, donijetu na sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar, Klasa: 02101/23-03/03, Urbroj: 2103-72-03-23-18, od 28. ožujka 2023. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/23-01/02 URBROJ: 2103-17-01/01-23-104 Bjelovar, 04. 04. 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 77. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 04. travnja 2023. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja laboratorijskog tehničara/ke, na neodređeno, puno radno vrijeme, jednog (1) izvršitelja/ice u Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja laboratorijskog tehničara/ke na neodređeno, puno radno vrijeme, jednog (1) izvršitelja/ice, donijetu na sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar, Klasa: 02101/23-03/03, Urbroj: 2103-72-03-23-14, od 28. ožujka 2023. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/23-01/02 URBROJ: 2103-17-01/01-23-100 Bjelovar, 04. 04. 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 78. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 04. travnja 2023. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja nosača/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, tri (3) izvršitelja/ice u Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja nosača/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, tri (3) izvršitelja/ ice, donijetu na sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar, Klasa: 021-01/23-03/03, Urbroj: 2103-72-03-23-15, od 28. ožujka 2023. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/23-01/02 URBROJ: 2103-17-01/01-23-101 Bjelovar, 04. 04. 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 79. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 04. travnja 2023. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja prvostupnika/ce fizioterapije na neodređeno, puno radno vrijeme, tri (3) izvršitelja/ ice u Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar

Stranica 4 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja prvostupnika/ce fizioterapije na neodređeno, puno radno vrijeme, tri (3) izvršitelja/ ice, donijetu na sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar, Klasa: 021-01/23-03/03, Urbroj: 2103-72-03-23-16, od 28. ožujka 2023. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/23-01/02 URBROJ: 2103-17-01/01-23-102 Bjelovar, 04. 04. 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 80. Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik", broj: 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 04. travnja 2023. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o potrebi zapošljavanja prvostupnika/ca radiološke tehnologije na neodređeno, puno radno vrijeme, dva (2) izvršitelja/ice u Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar Članak 1. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost na Odluku o potrebi zapošljavanja prvostupnika/ ca radiološke tehnologije na neodređeno, puno radno vrijeme, dva (2) izvršitelja/ice, donijetu na sjednici Upravnog vijeća Opće bolnice "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar, Klasa: 021-01/23-03/03, Urbroj: 2103-72-03-2317, od 28. ožujka 2023. godine. Članak 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Županijskom glasniku". KLASA: 500-01/23-01/02 URBROJ: 2103-17-01/01-23-103 Bjelovar, 04. 04. 2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 81. Na temelju članka 119. stavka 1. i 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 56., stavka 6., točke 6. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik” broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je RJEŠENJE o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Rovišće Članak 1. Za članove Školskog odbora Osnovne škole Rovišće ispred Bjelovarsko-bilogorske županije kao osnivača imenuju se: 1. Tanja Ratković, 2. Mihaela Megloba, 3. Luka Markešić. Članak 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Županijskom glasniku”. KLASA: 602-01/23-10/03 URBROJ: 2103-15-01/03-23-1 Bjelovar, 20.04.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r. 82. Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove, župan Bjelovarsko-bilogorske županije, donio je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA o unutarnjem redu Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove ("Županijski glasnik" broj 7/21, 8/21, 13/21 i 5/22) u članku 10. iza radnog mjesta broj 29., dodaje se novo radno mjesto broj 30. koje glasi: "30. VIŠI SAVJETNIK ZA JAVNU NABAVU" Kategorija: II. Potkategorija: viši savjetnik Klasifikacijski rang: 4

Stranica 5 Broj 4 ŽUPANIJSKI GLASNIK Opis poslova radnog mjesta: - obavljanje složenih poslova iz nadležnosti Odsjeka, - prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, - vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga, - prati izvršenje javne nabave, - organizira i provodi postupke javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Županije, sukladno odlukama nadležnih tijela te organizira i provodi postupke nabave za ustanove i pravne osobe u vlasništvu Županije, sukladno odlukama nadležnih tijela, - postupa i rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku iz djelokruga Odjela, - obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i pomoćnika pročelnika i voditelja Odsjeka. Stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit, završen specijalistički program izobrazbe iz javne nabave. Broj izvršitelja: 1" Članak 2. U članku 10. iza radnog mjesta broj 30., dodaje se novo radno mjesto broj 31. koje glasi: "31. SAVJETNIK ZA JAVNU NABAVU" Kategorija: II. Potkategorija: savjetnik Klasifikacijski rang: 5 Opis poslova radnog mjesta: - prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, - vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga, - prati izvršenje javne nabave, - organizira i provodi postupke javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Županije, sukladno odlukama nadležnih tijela te organizira i provodi postupke nabave za ustanove i pravne osobe u vlasništvu Županije, sukladno odlukama nadležnih tijela, - obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i pomoćnika pročelnika i voditelja Odsjeka. Stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit, završen specijalistički program izobrazbe iz javne nabave. Broj izvršitelja: 2" Članak 3. Radno mjesta pod rednim brojevima 30. postaje radnom mjesto broj 32. Članak 5. Ostali članci Pravilnika ostaju nepromijenjeni. Članak 6. Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". KLASA: 024-01/23-02/02 URBROJ: 2103-15-02/02-23-1 Bjelovar, 12.04.2023. ŽUPAN Marko Marušić, dipl. oec., v. r.

Stranica 6 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 OPĆINA SIRAČ 31. Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine", broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), sukladno odredbama Zakona o državnim potporama ("Narodne novine", broj 47/14, 69/17), članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 24. sjednici održanoj dana 17. travnja 2023. godine donijelo je PROGRAM poticanja gospodarstva na području Općine Sirač I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Programom poticanja gospodarstva na području Općine Sirač definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti. Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore male vrijednosti u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352 od 24.12.2013. g.), koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 02. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L215 od 07.07.2020., str 3), u daljnjem tekstu de minimis Uredba. Članak 2. Svrha ovog Programa je poticanje gospodarstva na području Općine Sirač s ciljem jačanja poduzetništva i stvaranja uvjeta za pozitivnu poduzetničku klimu koja pridonosi ukupnom gospodarskom i društvenom razvoju područja Općine Sirač. Članak 3. Potpore male vrijednosti dodjeljivat će se u obliku bespovratnih sredstva. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Programu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe, odnosno, za iste je moguće prethodno točno izračunati bruto novčanu protuvrijednost bez potrebe za procjenom rizika. Članak 4. Nositelj provedbe ovog Programa je Općina Sirač. Sredstva za provedbu ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Sirač. Visina sredstava za provedbu ovog Programa utvrđuje se u Proračunu Općine Sirač, a sredstva po pojedinom korisniku utvrđuje Općinski načelnik. II. DEFINICIJE Članak 5. Za potrebe ovog Programa primjenjuju se sljedeće definicije: - "poljoprivredni proizvodi" – znači proizvodi koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 - "prerada poljoprivrednih proizvoda" – znači svi postupci prerade poljoprivrednog proizvoda koji za ishod imaju proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim u poljoprivrednim djelatnostima potrebnima za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda za prvu prodaju - "stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda" – znači držanje ili izlaganje s ciljem prodaje, ponuda za prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prve prodaje primarnog proizvođača preprodavačima ili prerađivačima te svih aktivnosti kojima se proizvod priprema za takvu prvu prodaju; prodaja primarnog proizvođača krajnjim potrošačima smatra se stavljanjem na tržište ako se odvija u posebnim prostorima namijenjenima za tu svrhu - "jedan poduzetnik" – pod navedenim pojmom sukladno definiciji u članku 2. stavak 2. de minimis Uredbe obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. Poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. III. PODRUČJE PRIMJENE Članak 6. Sukladno članku 1. de minimis Uredbe, potpora male vrijednosti se ne može dodijeliti:

Stranica 7 Broj 4 ŽUPANIJSKI GLASNIK 1.1. Potpora: Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika Ciljevi: Povećanje broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine od dana podnošenja zahtjeva za potporu. Provedba: Potpora za pokretanje gospodarske aktivnosti daje se za nabavu informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja, uređenje prostora za osnovnu djelatnost (građevinski, instalacijski i radovi unutarnjeg uređenja), nabavu opreme, strojeva i alata. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 5.300,00 EUR. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Izuzeće: Troškovi za kupnju vozila, najam poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati. Potporu ne mogu ostvariti osobe koje su do 5 godina unazad zatvorile/odjavile ili poslovni subjekt prenijele na drugu osobu. 1.2. Potpora: Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme Ciljevi: Poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda i usluga, te stvaranje uvjeta za veći broj održivih poslovnih pothvata. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Provedba: Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme obuhvaća troškove za nabavu strojeva i opreme potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 1.330,00 EUR. 1.3. Potpora: Potpora za certificiranje proizvoda i proizvodnih procesa Ciljevi: Stvaranje povoljnijih uvjeta za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti proizvoda prema međunarodno priznatim standardima i normama. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Provedba: Potpora se odnosi na troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama, u visini do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 1.330,00 EUR. a) u sektorima ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000, b) u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, c) sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima: - ako se iznos potpore fiksno utvrđuje na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju takvi poduzetnici - ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače, d) za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice Europske unije, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću, e) ukoliko se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu, Ako poduzetnik, osim u navedenim sektorima u kojima dodjela potpora male vrijednosti nije moguća, djeluje u ostalim sektorima i/ili obavlja djelatnosti za koje je moguće dodijeliti potporu male vrijednosti mora osigurati da sektori koji su isključeni iz područja primjene de minimis Uredbe ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti. U tom pogledu korisnik je dužan osigurati navedeno razdvajanje bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova, te dostaviti izjavu kojom potvrđuje navedeno razdvajanje. IV. KORISNICI Članak 7. Prihvatljivi korisnici potpora male vrijednosti u okviru ovog Programa su subjekti malog gospodarstva odnosno pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu, a razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva u skladu s kategorizacijom veličine poduzetnika prema Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 06.05.2003., a koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Neprihvatljivi korisnik je gospodarski subjekt koji je predmet stečajnog postupka ili ispunjava kriterije za pokretanje stečajnog postupka na zahtjev njegovih vjerovnika, na način na koji to propisuje nacionalno zakonodavstvo (Zakon o stečaju). V. POTPORE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA Članak 8. Područje "Jačanje konkurentnosti poduzetnika" obuhvaća sljedeće potpore:

Stranica 8 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 1.4. Potpora: Potpora za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU Ciljevi: Učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije radi rasta i razvoja poduzetnika, odnosno jačanje njihove konkurentnosti. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Provedba: Potpora se dodjeljuje za izradu pripremne dokumentacije za prijavu na natječaj fondova Europske unije, a koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje od strane fondova EU odnosno troškovi konzultantskih usluga za pripremu natječajne dokumentacije, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade poslovnog plana/investicijske studije, troškovi izrade elaborata zaštite okoliša i sl.. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 1.330,00 EUR. 1.5. Potpora: Potpora za izlaganje na sajmovima Ciljevi: Promocija poduzetništva. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Provedba: Potpora se dodjeljuje za troškove nastale izlaganjem na domaćim i inozemnim sajmovima, za pokriće troškova izložbenog prostora, te smještaja i prijevoza sudionika na sajam u visini do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 665,00 EUR. Članak 9. Područje "Razvoj poduzetničke infrastrukture" obuhvaća sljedeće potpore: 2.1. Potpora: Oslobađanje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa Ciljevi: Izgradnja poduzetničke infrastrukture, otvaranje novih gospodarskih subjekata malog gospodarstva, te olakšavanje poslovanja postojećim poslovnim subjektima. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač, a koji su investitori izgradnje odnosno dogradnje gospodarskih objekata. Provedba: Oslobađanje u 100% iznosu mogu ostvariti gospodarski subjekti koji će otvoriti najmanje 3 nova radna mjesta u roku od 3 godine od donošenja rješenja o oslobađanju, od kojih će najmanje 70% novozaposlenih radnika biti sa prebivalištem na području Općine Sirač uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Općine Sirač, a prema evidenciji HZZ-a, ta novotvorena radna mjesta moraju biti sačuvana minimalno 3 godine. Oslobođenje u 50% iznosu mogu ostvariti gospodarski subjekti koji će otvoriti najmanje 1 novo radno mjesto u roku od 3 godine od donošenja rješenja o oslobađanju, na koje će zaposliti radnika s prebivalištem na području Općine Sirač, uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Općine Sirač, a prema evidenciji HZZ-a, to novotvoreno radno mjesto mora biti sačuvano minimalno 3 godine. 2.2. Potpora: Oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade Ciljevi: Otvaranje novih gospodarskih subjekata malog gospodarstva, te olakšavanje poslovanja postojećim poslovnim subjektima. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Provedba: Gospodarski subjekt koji u tekućoj godini zapošljava osobe s prebivalištem na području Općine Sirač, ostvaruje oslobađanje plaćanja komunalne naknade na način da se komunalna naknada umanjuje za 25% po svakoj novozaposlenoj osobi. Oslobođenje će se priznati i u naredne dvije godine od podnošenja zahtjeva odnosno zaposlenja, pod uvjetom da se novozaposlene osobe ne otpuste. Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata. Članak 10. Iz područja programa "Stručna i poduzetnička izobrazba" utvrđuju se sljedeće potpore: 3.1. Potpora: Potpora za stručno obrazovanje i osposobljavanje, te polaganje stručnih i majstorskih ispita Ciljevi: Unapređenje poduzetničkih znanja i vještina radi stvaranja preduvjeta za održavanje i razvoj poslovanja poduzetnika. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Provedba: Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje, te polaganje stručnih i majstorskih ispita odnose se na troškove edukacije, tečajeva, te polaganja ispita koji su nastali u tekućoj godini u kojoj se podnosi zahtjev za dodjelu potpore. Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 265,00 EUR. Izuzeće: Troškovi za redovno školovanje i studiranje, te seminare neće se priznavati. Članak 11. Područje "Povećanje zapošljavanja" obuhvaća sljedeće potpore: 4.1. Potpora: Potpora za zapošljavanje i samozapošljavanje Ciljevi: Poticanje otvaranja novih radnih mjesta i povećanja broja zaposlenih.

Stranica 9 Broj 4 ŽUPANIJSKI GLASNIK Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač koji su u tekućoj godini zaposlili ili će zaposliti osobe s prebivalištem na području Općine Sirač, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 3 godine, te koje se samo zapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva na vrijeme od najmanje 3 godine. Provedba: Potpora za zapošljavanje i samozapošljavanje je jednokratni poticaj u iznosu od 3.900,00 EUR za svaku novozaposlenu osobu. Svaki gospodarski subjekt može dobiti poticajna sredstva za najviše 2 osobe u tekućoj godini. Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata. Potpora se ne može ostvariti ako poslodavac za novo zaposlenu osobu ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem mjera za poticanje zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod poslodavca temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. U slučaju da se osoba za koju se traži poticaj zapošljava na nepuno radno vrijeme ostvaruje se pravo na poticaj srazmjerno radnom vremenu za koji je zasnovan radni odnos u odnosu na puno radno vrijeme. VI. IZNOS I INTENZITET POTPORE Članak 12. Jedan poduzetnik može se prijaviti za više mjera, ali ostvariti može sveukupno maksimalan iznos potpore u tekućoj godini ne veći od 9.000,00 EUR. Potpore se podnositelju zahtjeva dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava pod uvjetom da najmanje 3 godine od primanja potpore ne promijeni sjedište odnosno prebivalište, odnosno ne ugasi poslovnu jedinicu ili podružnicu, ne prenese poduzeće/tvrtku na drugu osobu, ne proda ili na drugi način otuđi opremu nabavljenu sredstvima potpore, te ne otpusti zaposlenu osobu po kojoj ostvaruje pravo na potporu bez opravdanog razloga. Ukoliko se zaposlena osoba otpusti uz opravdani razlog ista se mora zamijeniti u roku od dva mjeseca novim radnikom s prebivalištem na području Općine Sirač, a do isteka propisanih tri godine. Članak 13. Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su poštovana ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se može dodijeliti jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se može dodijeliti jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Ta potpora male vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. Ako poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu te druge djelatnosti na koje se primjenjuje gornja granica od 200.000,00 EUR, sukladno članku 3. stavku 3. de minimis Uredbe gornja granica od 200.000,00 EUR primjenjuje se uz uvjet da korisnik osigura navedeno razdvajanje bilo podjelom djelatnosti ili razdvajanje troškova, o čemu davatelju potpore dostavlja izjavu kojom potvrđuje navedeno razdvajanje. Također, korist od djelatnosti cestovnog prijevoza robe ne smije premašiti 100.000,00 EUR, a potpora male vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. Gornje granice primjenjuju se bez obzira na oblik potpora male vrijednosti ili na cilj koji se namjerava postići te neovisno o tome financira li se potpora koju dodjeljuje Općina Sirač u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Europske unije ili iz nacionalnih sredstava Republike Hrvatske (državna, regionalna, lokalna). Razdoblje od tri godine određuje se na temelju fiskalne godine koju poduzetnik primjenjuje. Članak 14. Za potrebe gornjih granica iz članka 13. ovog Programa potpore se iskazuju u bruto iznosu, tj. iznosu prije odbitka poreza i drugih naknade. Ako se potpora ne dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava, iznos potpore jednak je bruto novčanoj protuvrijednosti potpore. Članak 15. Ako bi se dodjelom novih potpora male vrijednosti mogla premašiti odgovarajuća gornja granica iz članka 13. ovog Programa, ni jedna od tih novih potpora ne može se dodijeliti temeljem ovog Programa. U slučaju spajanja i preuzimanja poduzetnika, a sukladno članku 3. stavku 8. de minimis Uredbe, pri utvrđivanju prelazi li se primjenjiva gornja granica bilo kojom novom potporom male vrijednosti dodijeljenom novom poduzetniku ili poduzetniku preuzimatelju, u obzir se uzimaju sve prethodne potpore male vrijednosti dodijeljene bilo kojem od poduzetnika uključenih u postupak spajanja. Potpore male vrijednosti koje su propisano dodijeljene prije spajanja ili preuzimanja i dalje su u skladu s zakonom. Ako se jedan poduzetnik podijeli na dva ili više zasebnih poduzetnika, sukladno članku 3. stavku 9. de minimis Uredbe, potpora male vrijednosti dodijeljena prije podjele dodjeljuje se poduzetniku koji je od nje

Stranica 10 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 ostvario korist, što je načelno poduzetnik koji je preuzeo djelatnosti za koje je korištena potpora male vrijednosti. Ako takva raspodjela nije moguća, potpora male vrijednosti razmjerno se dodjeljuje na temelju knjigovodstvene vrijednosti vlasničkog kapitala novih poduzetnika na datum stupanja na snagu podjele. VII. ZBRAJANJE (KUMULACIJA) POTPORE Članak 16. Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s de minimis Uredbom mogu se kumulirati s potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 360/2012 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa (SL L 114, 26.4.2012., str.8) (u daljnjem tekstu: Uredba 360/2012), do gornjih granica utvrđenih u de minimis Uredbi. Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s de minimis Uredbom mogu se kumulirati s potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s drugim uredbama o potporama male vrijednosti do odgovarajuće gornje granice utvrđene člankom 13. ovog Programa. Potpore male vrijednosti ne mogu se zbrajati s državnim potporama u vezi s istim prihvatljivim troškovima ili s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja ako bi takva kumulacija prelazila primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u konkretnim okolnostima svakog pojedinog slučaja utvrđen uredbom o skupnom izuzeću odnosno odlukom Komisije. Potpore male vrijednosti koje nisu dodijeljene za određene opravdane troškove ili se njima ne mogu pripisati mogu se kumulirati s drugim državnim potporama dodijeljenima u skladu s uredbom o skupnom izuzeću ili odlukom Komisije. VIII. DODJELA POTPORE Članak 17. Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku sklapanja Ugovora o dodjeli odnosno u trenutku kada poduzetnik u skladu s odgovarajućim nacionalnim pravnim poretkom stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku. Članak 18. Za dodjelu potpore iz ovog Programa Općinski načelnik u pravilu raspisuje Javni poziv. Javni poziv se može raspisati za jednu ili za više mjera iz Programa. Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do datuma utvrđenog Javnim pozivom. Povjerenstvo, koje imenuje Općinski načelnik, razmatra pristigle prijave i daje prijedlog za dodjelu potpore. Na temelju prijedloga Povjerenstva, Općinski načelnik dodjeljuje potporu male vrijednosti. Potpore se dodjeljuju u skladu sa raspoloživim sredstvima do iskorištenja istih. Članak 19. Uvjeti za dodjelu potpora su: - subjekt malog gospodarstva - sjedište/prebivalište, odnosno poslovna jedinica ili podružnica na području Općine Sirač, - ulaganje se vrši na području Općine Sirač, - nema evidentiranog duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, - nema evidentiranog dugovanja prema Općini Sirač, - nije predmet stečajnog postupka ili ispunjava kriterije za pokretanje stečajnog postupka na zahtjev njegovih vjerovnika, Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovog Programa. Članak 20. Ukoliko je gospodarski subjekt već koristio potpore za troškove za koje traži potporu po ovom Programu, iznos potpore koji se dodjeljuje i ostvarenih potpora za taj trošak, neovisno po kojoj mjeri je odobren, ne može prelaziti ukupan iznos troškova koje je imao gospodarski subjekt. Prijava istog troška u različitim mjerama nije prihvatljiva. U slučaju da korisnik potpore stekne pravo na potporu u trenutku kada po Javnom pozivu preostane manji iznos od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa. Članak 21. Prijava se podnosi na propisanom obrascu prijave naznačenom u Javnom pozivu s traženom dokumentacijom. Prijava se podnosi putem pošte ili predajom neposredno u Općini Sirač. Obrazac prijave bit će dostupan uz objavljene Javne pozive na web stranici Općine Sirač ili se može podignuti u Općini Sirač. Članak 22. Podnositelj zahtjeva uz obrazac prijave prilaže sljedeću dokumentaciju: - dokaz o prijavljenom sjedištu/prebivalištu na području Općine Sirač odnosno otvorenoj poslovnoj jedinici ili podružnici na području Općine Sirač (presliku osobne iskaznice za fizičku osobu, rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravnu osobu, akt fiskalizacija ili sl.),

Stranica 11 Broj 4 ŽUPANIJSKI GLASNIK - izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da se ulaganje vrši na području Općine Sirač, - potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, - izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da nije otvoren stečajni postupak ili da nisu ispunjeni kriterije za pokretanje stečajnog postupka na zahtjev njegovih vjerovnika - izjavu, u pisanom ili elektroničkom obliku, o primljenim potporama male vrijednosti tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini, - izjavu o jednom poduzetniku odnosno o povezanosti s ostalim poduzetnicima, - druge dokumente propisane Javnim pozivom za određenu mjeru. Članak 23. Korisnik kojemu je dodijeljena potpora dužan je odobrena sredstva namjenski utrošiti. Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko se utvrdi da je korisnik odobrena sredstva nenamjenski utrošio, odnosno odustao od projekta, odnosno promijenio prebivalište ili sjedište, odnosno zatvorio poslovnu jedinicu ili podružnicu, odnosno prenio poduzeće na drugu osobu, odnosno prodao ili na drugi način otuđio opremu nabavljenu sredstvima potpore, odnosno bez opravdanog razloga otpustio zaposlenu osobu po kojoj ostvaruje pravo na potporu, odnosno nije zamijenio radnika u roku od dva mjeseca novim radnikom, dužan je sva dodijeljena sredstva vratiti u Proračun Općine Sirač u roku 15 dana od dana primitka pisanog zahtjeva za povrat, uvećanog za iznos zakonske zatezne kamate, te gubi pravo na poticajna sredstva Općine Sirač u sljedeće 3 godine. IX. PRAĆENJE Članak 24. Davatelj potpore kada namjerava dodijeliti potporu male vrijednosti dužan je pismeno obavijestiti poduzetnika o predviđenom iznosu potpore izraženom u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore, kao i tome da je riječ o potpori male vrijednosti, izričito se pozivajući na ovaj Program i de minimis Uredbu, te navodeći njezin naziv i podatke o objavi u Službenom listu Europske unije. Davatelj potpore dužan je obavijestiti Ministarstvo financija o dodijeljenoj potpori male vrijednosti sukladno odredbama članka 14. Zakona o državnim potporama. X. TRAJANJE PROGRAMA Članak 25. Potpore male vrijednosti po ovom Programu se dodjeljivati do iskorištenja sredstava za 2023. godinu, odnosno najkasnije do 30.11.2023. godine. XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 26. Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje važiti Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 04/22). Članak 27. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom glasniku. KLASA: 300-01/23-01/1 URBROJ: 2103-17-01-23-3 Sirač, 17.04.2023. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Branimir Miler, oec., v. r. 32. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 24. sjednici, održanoj 17. travnja 2023. godine donijelo je PROGRAM stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač 1. OSNOVNE ODREDBE Članak 1. Ovim Programom stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Sirač (u daljnjem tekstu: Program) definiraju se ciljevi, mjere, te uvjeti i postupci dodjele pomoći. Članak 2. Stanovanje je osobito važna ljudska potreba, a stan je svakako velika materijalna vrijednost svakog domaćinstva. Rješavanje stambenih potreba ovisi o socijalno-gospodarskim uvjetima svake zajednice. Općina Sirač ovim Programom mjera stambenog zbrinjavanja mladih obitelji namjerava pomoći svojem stanovništvu u rješavanju stambene problematike koja je i jedan od najvećih problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima s većim brojem djece, ali i radi sve većeg iseljavanja u potrazi za boljim uvjetima života. Članak 3. Pomoć za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji odo-

Stranica 12 ŽUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 brava se kao jednokratna pomoć u obliku bespovratnih sredstava. Članak 4. Nositelj provedbe ovog Programa je Općina Sirač. Sredstva za provedbu ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Sirač. 2. KORISNICI PROGRAMA Članak 5. Mlada obitelj u smislu ovog Programa, je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno, pod uvjetom da barem jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova nije navršio 45 godina života prije objave javnog poziva. Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj, te samohrani roditelji. Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga. Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj. Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi (traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka). Korisnik mjera je fizička osoba koja je ostvarila financijsku pomoć po jednoj od mjera iz ovog Programa. Članak 6. Izrazi koji se koriste u ovom Programu, a imaju rodno značenje, upotrijebljeni su neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. Članak 7. Na javni poziv za korištenje mjera iz ovog Programa može se javiti mlada obitelj koja ispunjava slijedeće uvjete: a) da je bar jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova mlađi od 45 godine života do dana raspisivanja javnog natječaja, b) da svaki od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova koji po prvi put rješavaju stambeno pitanje stjecanjem prava vlasništva, izgradnjom i/ili rekonstrukcijom nema u vlasništvu/suvlasništvu: obiteljsku kuću/ stan ili kuću/stan za odmor ili građevinsko zemljište ili da pojedinačno ili zajedno nisu vlasnici/suvlasnici poslovnog prostora na području Republike Hrvatske, ili da isto nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili c) da bar jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova ima stalna primanja. Na jednoroditeljsku obitelj i samohranog roditelja se na odgovarajući način primjenjuju odredbe prethodnih stavaka. Članak 8. Korisnici mjera po ovom Programu mogu imati prebivalište izvan područja Općine Sirač pod uvjetom da stambeno pitanje rješavaju na području Općine Sirač. Članak 9. Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj zahtjeva koji je suvlasnik stambenog objekta. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere. 3. MJERE PROGRAMA Članak 10. Ovim Programom utvrđuju se sljedeće mjere: 1. Financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Sirač 2. Financijska pomoć za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području Općine Sirač 3. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljske kuće ili stana kojim se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor. 3.1. Financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Sirač Članak 11. Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva koji kupi građevinsko zemljište ili stambeni objekt (kuću ili stan) na području Općine Sirač, a kojom po prvi puta rješava stambeno pitanje. Bitan preduvjet korištenja ove mjere je da podnositelj zahtjeva i njegov bračni/izvanbračni drug nisu bili vlasnici/suvlasnici neke nekretnine (stambenog ili poslovnog prostora) na području Republike Hrvatske ili da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, te da se kupnja građevinskog zemljišta ili stambenog objekta ne vrši od članova njihove uže obitelji. Članak 12. Građevinsko zemljište u smislu ovog Programa je zemljište unutar i izvan građevinskog područja koje je izgrađeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina i uređenje javne površine. Građevinskim zemljištem u smislu ovog Programa smatrat će se i građevinsko zemljište na kojem se na-

Stranica 13 Broj 4 ŽUPANIJSKI GLASNIK lazi objekt koji se ne može privesti stambenoj namjeni i namijenjen je rušenju radi izgradnje novog stambenog objekta. Članak 13. U slučaju kupnje građevinskog zemljišta ili stambenog objekta, a uz uvjet da se građevinsko zemljište odnosno stambeni objekt nalazi na području Općine Sirač, mlada obitelj može ostvariti jednokratnu pomoć pri kupnji na ime subvencije kupoprodajne cijene do 50 %, a maksimalno 2.000,00 EUR za građevinsko zemljište i do 30%, a maksimalno 6.000,00 EUR za stambeni objekt. Članak 14. Kupoprodajna cijena utvrđuje se na temelju valjanog kupoprodajnog ugovora, sklopljenog nakon 01. siječnja 2023. godine, te potpisanog i ovjerenog kod javnog bilježnika. Članak 15. Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta na području Općine Sirač dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog građevinskog zemljišta u roku 36 mjeseci od zaključivanja Ugovora o dodjeli financijske pomoći, te je dužan zadržati to prebivalište sljedećih 10 godina od dana prijave na adresu kupljenog građevinskog zemljišta. Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na području Općine Sirač dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog stambenog objekta u roku 6 mjeseci od zaključivanja Ugovora o dodjeli financijske pomoći, te je dužan zadržati to prebivalište sljedećih 10 godina od dana prijave na adresu kupljenog stambenog objekta. Članak 16. Podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere iz ovog Programa dužan je, po prijavi prebivališta, dostaviti potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu Sirač. Općina Sirač ovlaštena je u razdoblju od 10 godina od prijave na adresu kupljene nekretnine provjeravati prebivanje na adresi nekretnine čija je kupnja sufinancirana ovim Programom. Članak 17. Korisnik mjere koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć u roku od 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi put prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć. Općina Sirač izvršit će u zemljišnim knjigama zabilježbu zabrane otuđenja nekretnine za koju je korisnik primio financijsku pomoć s rokom od 10 godina od dana kada je korisnik prvi put prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć. Članak 18. Korisnik ove mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice minimalno u iznosu odobrenih sredstava uvećanih za 10%, u korist Općine Sirač. Instrument osiguranja se aktivira u slučaju: - da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji u propisanom roku - da korisnik mjere u utvrđenom roku otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju je kupovinu primio financijsku pomoć - da korisnik mjere i članovi njegove obitelji ne zadrže prebivalište u roku određenom ovim Programom - da korisnik mjere ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći. Članak 19. Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja ove mjere, vraća se po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi put prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa. Članak 20. Pri odobravanju korištenja sredstava u okviru ove mjere, Općina Sirač zadržava pravo provjere i uvida na terenu, po ovlaštenoj stručnoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje financijske pomoći. 3.2. Financijska pomoć za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području Općine Sirač Članak 21. Financijska pomoć može se odobriti podnositelju zahtjeva za izgradnju novog stambenog objekta na području Općine Sirač. Podnositelj zahtjeva, koji gradi stambeni objekt na području Općine Sirač, može ostvariti financijsku pomoć za izradu projektno-tehničke dokumentacije, te za trošak ugrađenih materijala i izvršenih radova na izgradnji.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=